Tanzimat-ı Hayriye Devri

Yazar : Enver Ziya Karal
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 143
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

Osmanlı Devleti teokratik (dinsel) sistem üzerine kurulmuştu. Bu sistemde din ve devlet işleri bir yönetimde toplanmıştı. Devletin haklar kaynağı şeriat idi. Bu sistem Osmanlı Devleti'nde hiç bir değişikliğe uğramadan Tanzimat devrine kadar sürdü (13 Kasım 1839). Tanzimat Fermanı, bu sisteme son vermedi. Ama Avrupa devletleri tarafından yönetimde kabul edilmiş olan bazı ilkeleri aldı. Böylece Osmanlı Devleti'nde teokratik (dinsel) sistem yanında, Batı'nın laik sistemi de değer kazanmaya başladı. Bu iki ayrı haklar sistemi Tanzimat devrinde yan yana, bir arada sürdü. Bunun sonucu olarak da bazı haklar ve yetkiler birtakım yasalarla düzenlendi. Böylece Tanzimat devri, Osmanlı Devleti'nde bir yasalaşma dönemi oldu. Avrupa yasaları temel alınarak birçok yeni yasa çıkarıldı. Ord. Prof. Enver Ziya Kara1'ın bu ilgi çekici bilimsel çalışmasını Tanzimat Fermanı'nın ilanının 160. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız.
******