Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası

Yazar : Prof. Dr. Rifat Önsoy
İsbn : 975-458-006-5
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 173
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : T.İş Bankası Kültür Yayınları

Çağımızda sanayi, toplumların refah seviyelerinin belirlenmesinde, saygınlık kazanmasında ve uluslararası ilişkilerde rol oynamayan önemli bir faktördür. Ülkelerin gelişmiş, azgelişmiş, gelişmemiş gibi tasnifi de gerçek anlamda sanayi güçlerine göre yapılan bir ayrımdır. Ülkemizde de sanayileşme, Türkiye'nin baştanbaşa sanayi tesisleri ile donatılması, hükümetlerin politikalarındaki temel hedeflerden birini teşkil etmiştir. Tanzimat'la birlikte sanayileşmemiz yeni bir veçheye bürünerek, Batı'nın fikir ve düşünce hayatının alınmasına paralel olarak üretim ve geliri artıracak Batı iktisadi sisteminin ülkemize getirilmesi şeklinde tezahür etmiştir. Bu bakımdan Tanzimat aynı zamanda sanayide Batılılaşma, başka bir deyişle Batı tipinde kalabalık işçi istihdam eden müesseselerin kazandırılmaya çalışıldığı bir dönem olmuştur. Geniş bir yapı değişikliğini gerektiren bu girişim maalesef tam hedefine ulaşamamıştır. Ancak Cumhuriyetten sonra meyvelerini verecek olan girişimlerin ilk adımını oluşturmuştur. Kitap esas itibariyle Osmanlı sanayiinin çöküşü ve alınan tedbirler olarak iki kısımdan ibarettir. Sanayi gerçekten geniş kapsamlı bir olgu ise de, o zamanki Osmanlı sanayi sektörlerine sadık kalınarak sadece ülkede yaygın olan birkaç branş üzerinde durulmuştur.
******Prof. Dr. Rifat Önsoy

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Rifat Önsoy Kitapları (1)