Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880)

Yazar : İlber Ortaylı
İsbn : 9751612268
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 265
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Bu çalışma 1970'li yılların başında kaleme alınmış ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi tarafından bastırılmıştı. O günlerde Türkiye belediyeleri önemli mali, hukuki sorunlarla karşı karşıyaydı. Genç tarihçi olarak bu hukuki ve mali zaafın köklerini Tanzimat döneminde aramak gereğini hissettik ve konuyu ele aldık. O günden beri yirmi beş yıl geçmiş olmasına rağmen bu dalda çok sayıda araştırmalar yapıldığı söylenemez. Oysa mahalli idare konusu gittikçe önem kazanmakta olduğundan konunun anlaşılması için tarihi temellerin bilinmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Yakın gelecekte bu araştırmamızın aşılması dileğiyle Türk Tarih Kurumunun bir hayli değiştirilmiş üçüncü baskıyı üstlenmesini şükranla karşılıyorum. Türk Tarih Kurumu Yayın Komisyonu çalışanlarına, dizini yeniden hazırlayan öğrencim Hakan Kaynar'a teşekkürü bir borç bilirim.
******İlber Ortaylı