Tamga Pençe Tuğra İmza

Yazar : Orhan Koloğlu
İsbn : 9786054534357
Yayın Tarihi : Ağustos, 2013
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Tarihçi Kitabevi

Modern çağlarda kimliği belirleyen imzadır. Nikâh ve banka evrakları, mahkeme kararları, açıkçası kimliğin kesin olarak belirtilmesi gereken bütün belgelerde vazgeçilemeyen simgedir o. Tabii ki bu aşamaya varılmcaya kadar binlerce yıllık sürede farklı simgeler kullanılmıştır. Bireyin ön plana çıkışı ve evrensel hukukun ona bağlanmasından önce, toplumu ve daha çok tek yöneticisi sayılan hükümdarını belirten simgelerin bütün dünyada geçerli olduğu bir gerçektir.
Eski çağlarda toplum simgelerinin en çok rastlandığı yer madenî paralardır. Gerçi bayrak kullanımı varsa da sınırlıdır. Para ise her bireyin kullandığı ve bağlı olduğu iktidar simgesi niteliği ile ön plandaydı. Toplumsal ilerlemenin en belirgin kanıtı olan, atalarımızda "sikke" ya da "mangır" denen alışveriş aracının üzerine konan işaretler, yönetimin güvenilirliğini yansıttığı cihetle dikkati çekiyordu. Henüz devletin en yüksek görevlilerinin bile kendilerini tanımlayacak bir yazılı işarete sahip olmadıkları dönemde, sadece hükümdarın ya da onun toplumunun saygınlığını taşıyan bir simgeye sahip olmakla, bu paralar tabii ki büyük önem taşıyordu.
Konumuz açısından önemli olan bunların piyasa değerleri sorunu değildir. Amacımız, ilk kimlik arması olarak bunların üzerlerindeki işaretlerin belirmesinden, yüzyıllar süren bir süreç sonunda her bireyin kimliğini kanıtlayan imzaya varılmasının, kendi toplu-mumuzda hangi aşamalardan geçtiğinin gündeme getirilmesidir.
Ben, 19-20. yüzyıllara ait imza ve kartvizitlerin koleksiyoncusu olarak bu kitapta rol sahibiyim. Ondan önceki dönemin değerlendirmesini uzmanlarının -listesi ekte verilmiş olan- eserlerinden aktardığımı saygı ile belirtmeyi gerekli görürüm...

******