Tahir Şentürk

Tahir Şentürk 1925 yılında İskeçe'de (Yunanistan) doğdu. 1946'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1950 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden pekiyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı stajyer memurluğuna tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 1950 yılı sonunda açılan sınavı kazanıp Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğuna atanmak suretiyle diplomasi mesleğine başladı. 1951'de 3. Kâtip, 1953'de Brüksel Büyükelçiliğinde 2. Kâtip, 1959'da Merkezde Siyaset Planlama Grubu İktisadi İşler Müdürlüğü, 1961'de Varşova Büyükelçiliğinde Başkâtiplik, ve Müsteşarlık, 1963'de Filibe Başkonsolosluğu, 1964'de Washington Büyükelçiliği Müsteşarlığı, 1967'de Merkez'de Kıbrıs - Türk - Yunan ilişkileri Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 1978-1980 yılları arasında Ottawa Büyükelçisi, 1980-1983 yılları arasında da Kinşasa (Zaire) Büyükelçisi olarak görev yaptı. Büyükelçi Tahir Şentürk 1 Ekim 2009 tarihinde Ankara'da vefat etti.

Bibliyografya

Courses on Diplomatic Correspondence (1995)