Tahir Alangu

Yazar, araştırmacı Tahir Alangu 24 Aralık 1915'te İstanbul'da doğdu. 1938'de Kabataş Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1943'te mezun oldu. Birçok lisede, köy enstitüsünde ve yüksekokulda öğretmenlik yaptı. Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmeni oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde halkbilim dersleri verdi. Şiirleri, eleştirileri, edebiyat, tarih ve halkbilim üzerine yazıları öğrencilik yıllarından başlayarak Yurt, Tarihten Sesler, Yeni Türk, Değirmen, Gündüz, Yeni Yurt, Yenilik, Yeditepe, Türk Dili, Dost ve Kim gibi dergilerde yayınlandı. 1960-1969 arasında Varlık dergisinde roman ve öykü değerlendirmeleri yazdı, Varlık Yıllığı'nın hazırlanmasına katkıda bulundu. Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde de yazdı. Ömer Seyfettin'in bütün eserlerini baskıya hazırladı. Asıl katkısını halkbilim dalında yaptı. Masallar, gölge oyunları, destanlar, göçmen folkloru ve bunlarla ilgili kuramsal sorunlar hakkında araştırmalar yaptı. Halkbilimin geleneklerin incelenmesinde eskiye bağlı kalınması yöntemine karşı çıktı, bu bilimin eskinin temelleri üzerinde yeni bir çağdaş toplum yapısı oluşturulmasına katkı sağlayacağını savundu. Tahir Alangu 19 Haziran 1973'te İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Bibliyografya

Çalgılı Kahvelerdeki Külhanbeyi Edebiyatı ve Numuneleri (1943), Kalavela (1945), Saıt Faik İçin (1956), Mevlut (1958), Servet-i Fünun Edebiyatı Antolojisi (1958), Ataç'a Saygı (1959), Cumhuriyet'ten Sonra Hikaye ve Roman (3 Cilt 1959-1965), Billur Köşk Masalları (1961), Çocuk Kitapları Üstüne (1965), Keloğlan Masalları (1967), Ömer Seyfettin: Bir Ülkücü Yazarın Romanı (1968), VIII. Yüzyıldan Günümüze 100 Ünlü Türk Eseri (2 Cilt 1969), Dünyadan ve Bizden Çingene Hikayeleri (1972), 100 Ünlü Türk Eseri (1974), Türk Folkloru El Kitabı (1983)