Taç Vakfı'nın 25 Yılı

Yazar : Ed. Haluk Sezgin
İsbn : 975974841x
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 377
Ölçü : 22 x 29 cm
Yayınevi : Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı

1 Ocak 2000'de yeni bir binyıla girdik. Özellikle 1990'dan sonra tüm dünyada öyle bir görüş gelişti ki yeni binyılda herşey baştan değişecek, bireyin özgürlüğü, insan hakları, demokratikleşme, çevre koruma, hemen herşeyle alınacak ve yeniden şekillenecek. Önümüzdeki yıllar hem ülkemiz insanı hem de tüm dünya (özellikle gelişmekte olan ülkeler insanları) için çok zor olacak. Kısa süre içinde hemen her konuda yoğun çaba ve uzun yol almak mecburiyetinde kalacağız. Kötü alışkanlıklarımızı terk etmeli, yoğun çalışmaya dayanan yeni yollar, yeni yöntemler denemeliyiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve eski metot ve usulleri e problemleri çözmek mümkün değil. Dedikodu, şikayet ve eleştiri yerine konulara çözüm öneren, çözüm getiren insanlara şiddetle ihtiyacımız var. Hemen her konuda araştırmaya, geliştirmeye, çözüm üretmeye mecburuz. Özellikle 2000 yılı ülkemizin İnanç Turizmi'ne açıldığı, güneş ve deniz yerine Kültür Turizmi'ne ağırlık verdiği bir yıl olacaktı. 2000 derken 2001'i yaşamaya başladık; değişen pek bir şey yok. Koruma gündemini bir dönem Kız Kulesi restorasyonu, daha sonra Zeugma konusu kapladı, her iki konu da ahlar vahlar arasında gündeme geldi, yükseldi ve pek çok örneğini gördüğümüz gibi kısa sürede gündemden düştü, unutuldu. Böyle bir olay hiç olmamış ve bir daha hiç olmayacakmış gibi, ancak insanlık büyük bir gelişim ve değişim içinde artık ahlar vahlar ile yükselen ve aniden kayıp olan medyatik gündem maddeleri yerine, uzun süreli emek içeren işler yapmak, gündeme gelen konuları unutmak yerine çözüm getiren sonuçlara ulaşmak gerekiyor. Bir an önce ülkemiz öncelikler dizisi içinde gerilere düşen "Korunması Gerekli Kültür ve Doğa Varlık1arı"nı korumak, geleceğe taşımak ve çağdaş olanaklarla donatmak amacı ile yeni fikirleri, yeni düşünceleri gündeme getirmek için çalışmalıyız. Ülkemizin hala korunması gerekli kültür ve doğa varlıklarının koruma ve onarım öncelikleri hakkında yapılmış bir sıralama ve program yoktur…
******