Suut Kemal Yetkin

Sanat tarihçisi, yazar, akademisyen ve parlamenter Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin 1903 yılında Urfa'da doğdu. İlk tahsilini İstanbul Numune-i Tatbikat Mektebinde, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. 1925 yılında Fransa Sorbonne Üniversitesi'nde Felsefe eğitimi gördü. Çeşitli liselerde ve öğretmen okullarında öğretmenlik yaptı. 1933'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde estetik ve sanat tarihi doçenti oldu. 1934'te Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde çalıştı. 1938'de Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel müdürlüğü görevinde bulundu. 1943 yılında Urfa Milletvekili seçilerek 1950'ye kadar TBMM'nde görev yaptı. 1959-1963 yılları arasında İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Öğretim Üyeliği ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. Bu görevleri arasında zaman zaman Columbia ve Sorbonne üniversitelerine davet edilerek oralarda Türk mimarisi, Türk resim sanatı, Türk kültürü gibi çeşitli dersler verdi. Suut Kemal Yetkin 18 Nisan 1980'de Ankara'da öldü.

Bibliyografya

Şi'r-i Leyal (1923), Felsefe ve Estetik (1931), Metafizik (1932), Büyük Muztaripler Schopenhauer - Nietzsche - Tolstoy (1933), Sanat Felsefesi (1934), Filozof ve Sanat (1935), Ahmet Haşim ve Sembolizm (1935), Edebi Meslekler Tarihi (1941), Estetik Dersleri (1942), Manzara Üzerine Bir Deneme (1942), Edebiyatta Milli Benliğe Dönüş (1942), Edebiyat Konuşmaları (1944), Sanat Tarihi (1945), Sanat Meseleleri (1945), Leonardo Da Vinci'nin Sanatı (1945), Edebiyat Üzerine (1952), İslam Mimarisi (1954), Büyük ressamlar (1955), Günlerin Götürdüğü (1958), İslam Sanatı (1959), Beylikler Devri Sanatından Klasik Türk Sanatına (1960), Düş'ün Payı (1960), Zamanımızda Kitap ve Kütüphaneler (1961), Sanat Meseleleri (1962), Yokuşa Doğru (1963), Baudelaire ve Kötülük Çiçekleri (1967), Şiir Üzerine Düşünceler (1969), Türk Mimarisi (1970), Denemeler (1972), Estetik Doktrinler (1972), Barok Sanat (1976), Estetiğin Ana Sorunları (1979), Suut Kemal Yetkin|e Armağan (1984), Ali Ekrem Bolayır|dan Suut Kemal Yetkin|e Mektuplar (1996)