Suphi Yaşamı ve Mücadelesi

Yazar : İnan Kahramanoğlu
İsbn : 9789944109543
Yayın Tarihi : Ekim, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Ölçü : 11 x 19 cm
Yayınevi : İleri Yayınları
Bahsi Geçen : Mustafa Suphi

Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıldan itibaren artık iflasın eşiğinde bir devlet haline gelmişti ve imparatorluğun aslında çok daha uzun bir süredir içine girmiş olduğu buhran, toplumun pek çok kesiminde ve özellikle aydınlar arasında kurtuluş çareleri aranmasına yol açmıştı. 1840-1850 yıllarının Tanzimat reformları ile başlayan ve Meşrutiyetlere kadar varan süreç, Osmanlı'nın Batıya olan bağımlılığını daha da artırmış, sosyal ve politik alanda yaşanan çürüme Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesiyle sonuçlanacak bir süreci çoktan başlatmıştı. Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler olarak adlandırılan Osmanlı aydınlarının kurtuluş reçetesi olarak öne sürdüğü tüm çözüm önerileri ise bu süreci durdurmak bir yana daha da derinleştirmişti. Osmanlı aydını Osmanlı'nın artık tarihsel olarak da ömrünü tamamladığını görememekte, kurtuluşu dışarıda Batı ile işbirliği içine girerek reform yapmakta, içerdeyse saltanat ve hilafet makamını korumakta aramaktaydı. Mehmet Mustafa Suphi Osmanlı'nın artık yıkılmanın eşiğine geldiği bu çalkantılı dönemde 4 Temmuz 1882'de Giresun'da doğdu. Babası Mevlevizade Saadetlü Ali Rıza Efendi, annesi ise Samsun eşrafından Belediye Reisi Halil Hilmi Efendi'nin kızı Memnune Hanım'dı. Aile kökleri ise Samsun'a kadar gitmekteydi. Mustafa Suphi, Kudüs ve Şam'da devlet memurluğu, sonrasında Kastamonu, Edirne ve Konya'da valilik de yapan babasının görevi dolayısıyla ilköğrenimini Kudüs ve Şam'da, orta-öğrenimini ise Erzurum'da yaptı. Yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 26 Mayıs 1906'da da buradan mezun oldu. Bu süreçte bir yandan da memuriyete atılıp uzun süre Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi'nde kalem memurluğu yapmıştı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden sonra Mustafa Suphi, yükseköğrenimini sürdürmek üzere Fransa'ya giderek Paris'te L'Ecole Libre des Sciences Politiques'i (Siyasal Bilgiler Okulu) 1910 yılında bitirdi.
******