Sultan IV. Murad Han

Yazar : Dr. Vahid Çabuk
İsbn : 9757480827
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 224
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Sebil Yayınevi

Kanuni Sultan Süleyman'dan Sultan II. Abdülhamid'e kadar, Osmanlı tahtına oturan padişahlar arasında, halk tarafından en çok sevilen, askeri başarıları yanında, sertliği ve yasakçılığı ile de en fazla tanımın hükümdar muhakkak ki, Sultan IV. Murad Han'dır. Onu böyle kılan sebepler arasında, çocuk yaşta hükümdar olması, ilk saltanat yıllarının ülkede anarşi içinde bulunması, bu anarşi ortamından halkın büyük sıkıntı çekmesi ve bizar olması, 17 yaşından itibaren idareyi fiilen eline aldıktan sonra, sert ve disiplinli yönetimi ile asileri tepelemesi, halkın huzuru ve devletin güvenliği için var gücüyle çalışması ve başarılı olması başlıca gösterge olmuştu. Bunlardan daha önemlisi ise, Doğu'da sürekli hadiseler çıkaran, toprak işgallerine kalkışan ve o dönem için, İstanbul'dan sonra Devlet-i Aliyye'nin gözde şehri olan Bağdad'ı ele geçiren İranlılardan bu şehri geri alması, şahsiyetinin destani bir hüviyete bürünmesine sebep olmuştur. Nitekim bu sefer ve zafer dolayısıyla, ortaya' çıkan Genç Osman Destanı, Sultan IV. Murad Han'ın kişiliğini emsalsiz bir şekilde halkın hafızasına nakşetmiştir". Sultan IV. Murad Han, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra, padişahların Sultan III. Mehmed'in Eğri Seferi dışında, ordunun başında sefere çıkmamaları, Sultan II. Osman'ın da Hotin Seferi'nden başarısız bir şekilde dönüp, asilerin elinde hayatını kaybetmesi gibi meşum bir hadise, duraklama devrini yaşayan devleti harekete geçirecek, gülü ve otoriter bir hükümdarın iş başına gelmesini umumi bir arzu haline getirmişti. Halk ve devlet bu otoriteye, Sultan IV. Murad Han'ın şahsında kavuştu...
******Dr. Vahid Çabuk

Oktay Aras Kitaplığındaki Dr. Vahid Çabuk Kitapları (1)