Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın Hayır Eserleri

Yazar : Ebul Faruk Önal, Sabit Bekçi
İsbn : 9759944905119
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 176
Ölçü : 15 x 22 cm
Yayınevi : Çamlıca Basım Yayın

Sultan İkinci Abdülhamid Han, 1842 yılında Sultan Abdülmecid Han'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Hususi hocalar tarafından yetiştirildi. Şehzadeliğinde kendisini çok iyi yetiştirdi. 31 Ağustos 1876'da 34. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. Saltanat yıllarında memleketi tam bir adaletle idare etti. 1909 yılında tahttan indirilerek Selanik'e sürgüne gönderildi. 1912 yılında Selanik'in elden çıkması üzerine İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirildi. 10 Şubat 1918 Pazar günü ebedi âleme intikal etti. Divanyolu'nda Sultan İkinci Mahmud türbesine defnedildi. Sultan İkinci Abdülhamid Han, Osmanlı sultanları içinde ayrı bir mevkie sahiptir. Devletin en zor bir zamanında tahta çıkmış, memleketin güzide topraklarını paylaşmak için planlar yapan Avrupalı devletlere 33 yıl boyunca karşı koymuştur. Halifesi olduğu İslam dünyasını, hiçbir devirde olmadığı kadar birlik halinde tutmayı başarmıştır. Sultanın Osmanlı ülkesinde yaptığı faaliyetler onun, memleketin mamuriyeti için ne kadar gayret gösterdiğini ispat eder. Yaptırdığı camiler, mektepler, hastaneler, kütüphaneler, köprüler, çeşmeler vs. yanında Osmanlı ülkesini baştan aşağı dolaşan demir yolu ağı padişahın memleketi kalkındırmak için giriştiği faaliyetlerden sadece birkaçıdır. Abdülhamid Han, kan dökülmesinden asla hoşlanmazdı. Otuz üç yıllık saltanatı müddetince imzaladığı ölüm fermanlarının sayısı birkaçı geçmez. Kimsenin rızkına mani olmak istemez, yurt dışına kaçan veya sürgüne gönderilen siyasi muhaliflerine dahi maaş bağlatırdı. Bu eserimiz, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 1876-1900 yılları arasında kendi şahsı hazinesinden ve bu hazinenin gelirlerinden sarf ederek yapmış olduğu hayırların listesinin transkribe edilmesiyle meydana geldi. Bu liste (defter), 1318 senesi Bağdat Vilayet Salnamesi'nin 94-204'üncü sayfaları arasında bulunmaktadır. Bu defterin sonunda "Ma-ba'di var" şeklinde bir kaydın bulunması sultanın bu hayır eserleri listesinin devamının olduğunu göstermekte ise de sonraki Bağdat vilayet salnamelerinde bu listenin devamına rastlayamadık...
******Ebul Faruk Önal

Oktay Aras Kitaplığındaki Ebul Faruk Önal Kitapları (1)