Sultan II. Abdülhamid'in 25. Cülus Hediyeleri

İsbn : 9786058489509
Yayın Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 192
Ölçü : 24 x 30 cm
Yayınevi : Yıldız Sarayı Vakfı

Türk Osmanlı saray mimarisinin son örneği olan Yıldız Sarayı, Sultan III. Selim (1789-1807) tarafından annesi Mihrişah Sultan içinyaptırılmış olmakla birlikte, Sarayda asıl düzenleme Sultan II. Abdülhamid'in 1876 yılında tahta geçişiyle başlamış ve Yıldız Saray-ı Hümâyûnû olarak adlandırılan bu mekân Osmanlı Devleti'nin ana sarayı yani idari ve yaşam merkezi olarak kullanılmışür. Bu dönemde saray, padişahın özel yaşantısına ait mekânlarla birlikte, resmi görevlilere tahsis edilen binaları, tamirhane, marangozhane gibi atölyeleri ve tiyatro, müze, kitaplık gibi kültür ve sanat yapılarını da kapsamaktadır.
Sultan II. Abdülhamid, bayramlar ve özel günlerde Dolmabahçe Sarayı'na gitmek ve senede bîr kez Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek dışında, Yıldız Sarayı'ndan saltanatı boyunca ayrılmamışdr. Bunun sonucunda da iktidarının gücünü ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurmak için selam törenlerini geleneksel olarak düzenlenen alelade törenler olmaktan çıkarıp büyük merasimlere dönüştürmüştür.
"Sultan II. Abdiilhanıid’in 25. Cülûs Hediyeleri Sergisi”nin konusunu oluşturan cülûs törenleri, Padişahın tahta çıkışının sene-i devriyesi için düzenlenirdi. Sultan II. Abdiilhamid’in tahta çıkışının 25.yılı (1901 tarihi) için de İstanbul’da büyük törenler düzenlenmiş, Avrupalı çağdaş hanedanlıklarda olduğu gibi büyük seremonilerle kutlanması devlet protokolüne yeni bir düzen getirmiştir. Bu kapsamda yapılan törenlerde; ulusal ve uluslararası temsilciliklerde kabuller, şenlikler yapılmış, ziyafetler verilmiştir. Yerli ve yabancı devlet adamlarından, hanedan üyelerinden, esnaftan, gayrimüslim cemaatlerden, Sultan II. Abdülhamid’e hediyeler sunulmuş, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen imar faaliyetleri ile kamu binaları, camiler, okullar, saat kuleleri yaptırılmış ya da tamir ettirilmiştir. Bununla birlikte halka cülûsiyeler dağıtılmış, vergi borçları silinmiş, cezalar affedilmiştir.
25. Yıl Cülus törenleri siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları ile birlikte tüm dünyada geniş yankı uyandırmış, Sultan II. Abdiilhamid’in ve Osmanlı İmparatorluğu nıın gücü, bir kez daha ulusal ve uluslararası platformda onaylanmışur...

******