Sultan II. Abdülhamid ve Filistin

Yazar : Refik Şakir en-Nedşe
İsbn : 9756333057
Yayın Tarihi : Şubat, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 216
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Semerkand Basım Yayın

İslam ve Arap dünyası davasının ana noktasını "Filistin Meselesi"nin teşkil ettiği, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Arap ülkelerinin, Osmanlı idaresine girme-sinden itibaren dört yüzyıl boyunca sömürgeci batının tasallutundan uzak kaldığı da unutulmamalıdır. Emperyalist batı, ancak Osmanlı Devleti'nin düşmesinden sonra Filistin'e ulaşabilmiş ve ancak bundan sonra Siyonist planın tatbik sahasına konulması mümkün olmuştur. Biz, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında, Arap ülkelerinin; sosyal, kültürel ve diğer medeni unsurlar yönünden çok düşük bir seviyede olup geri kalmış olduklarını inkâr etmiyoruz. Ancak bu gerilik, Osmanlı'nın hükmü altındaki bütün bölgelerde aynı seviyede idi. Hatta bizzat Türkiye'nin kendisi de aynı durumda idi. Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanması ve ülkede ıslahat çalışmalarının başlaması yolunda büyük değişimde ve bu yolda harcanan gayretlerde Sultan ii. Abdülhamid'in açık bir etkisi vardır. Fakat açıkça söylemek gerekirse bu etki gecikmiş bir etkidir.
******