Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri 27-29 Mayıs 1992 Bildiriler

Yayın Tarihi : 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 232
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İst. Üni Edeb. Fak. Tarih Araştırma Merkezi

Osmanlı hanedanının 34'üncü padişahı olup otuz üç yıl hükumet sürmüş olan Sultan II. Abdülhamid, bazılarınca bir "kızıl sultan", bazılarınca ise "ulu hakan" olarak vasıflandırılmıştır. 1992'de Sultan Abdülhamid'in doğumunun 150. yılıdır. 1993'de ise ölümünün üzerinden 75 yıl geçmiş olacaktır. Bu kadar zaman sonra artık tarihçiler, bu hükümdar hakkında bitaraf görüşlerini ileri sürebilmeli, onun müspet veya menfi taraflarını münakaşa ederek hakiki hüviyetini ortaya koyabilmelidirler görüşü ile 1992 yılı seminerimiz Sultan II. Abdülhamid ve Devri'ne tahsis edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid için bir seminer düzenlenmesi fikri, iki değerli dost ve meslektaşımızdan, Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Başkanı Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Türk Petrol Vakfı Genel Sekreteri Sayın Uğur Derman'dan gelmiştir. Araştırma Merkezimize böyle bir seminer tertiplemek imkânı vermeleri ve destekte bulunmalarından dolayı kendilerine teşekkür borçluyuz. Tebliğlerin basılabilmesi için gerekli kâğıt Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, cilt kapaklarının kartonu ise Sayın Ömer Koç tarafından sağlanmış; dizgi ve baskı Edebiyat Fakültesi Matbaasında yapılmıştır. Yardımlarından dolayı Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yönetim Kurulu ile müdürü Sayın İsmail Soysal ve Ömer Koç'a; kitabın süratle dizgi ve baskısını yapan matbaamız personeline ve tashihlerdeki yardımlarından dolayı bölümümüz asistanlarından Arzu Terzi, Mahmut Ak, Ali Ahmetbeyoğlu ve Kemal Özcan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Mübahat S. Kütükoğlu
******