Sultan Cem

Yazar : Prof. İsmail Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1951
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 501
Ölçü : 25 x 33 cm
Yayınevi : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

İstanbul fethinin beş yüzüncü yıldönümü münasebetiyle fakültemizin yayınlamakta olduğu eserler serisinden olan "Sultan Cem, hayatı ve eserleri" adlı eseri de sayın okuyucularımıza sunuyoruz. Fatih Sultan Mehmed'in küçük oğlu Sultan Cem'in sergüzeşt dolu hayatı, yaşamış olduğu on beşinci asırdan beri, çeşitli eserlere mevzu olagelmiştir. Kadın erkek birçok muharrirlerin ellerinde, bu bedbaht şehzadenin hayatı, çok zaman, aşk u sevda hikâyeleri halini almış, binbir gece masalları mahiyeti kesbetmiş, efsaneler kisvesine bürünüp gitmiştir. Garbda yazılmış olan eserlerin çoğu şark kaynaklarının, şarkta yazılanlar da garb kaynaklarının mühimlerinden faydalanmamışlardır. Biz az zamanda meydana getirmek zorunda kaldığımız bu eserde, her iki tarafın kaynaklarından da azami istifadeye çalıştık. Çok güç olan bu çalışmadan yılmadık. Maalesef, kütüphanelerimizde, Avrupa kaynakları o kadar azdır ki, bunlara dayanarak, ilmi bir araştırma yapmak hayal-i muhaldir Şurası, şayan-ı şükrandır ki, memleketimizde bulunan Türk muhibbi, ilimsever bazı ecnebi dostlarımız, büyük bir lütf-u semaha ile bize kıymetli kütüphanelerini açtılar. Hariçte bulunan bazı profesör dostlarımız da azami yardımlarını bezlettiler. Bu sayede, kitap, resim, mektup kabilinden birçok vesikalar elde etmek imkânına erdik. Nüshaları tükenmiş eski eserlerle, elyazmalarının filmlerini veya fotoğraflarını getirttik. Memleketimiz kütüphanelerinde mevcut olup da şimdiye kadar tetkik edilememiş olan bazı eski basma ve yazma kaynaklardan ve bilhassa Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan vesikalardan azami şekilde faydalandık. Bu suretle, hiç bilinmeyen veya yanlış bilinen birçok noktalar aydınlanmış oldu…
******