Sultan Abdülhamid'in Yunan Zaferi ve Gizli Siyaseti

Yazar : Ziya Şakir
İsbn : 9754510415
Yayın Tarihi : Ocak, 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 175
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Boğaziçi Yayınları

Sultan Abdülhamit, elindeki raporu, odanın tam ortasındaki küçük yuvarlak masanın üstüne attı. Ellerini arkasına bağlayarak, dalgın ve düşünceli bir tavırla gezinmeye başladı. Birkaç defa, adayı baştanbaşa dolaştıktan sonra, birdenbire tevakkuf etti. Kapının yanında, divan duran başka-tip Tahsin Paşaya dönerek: - İşte o Yunan halkının şımarık bir kısmı hükümeti büyük bir maceraya sürüklüyor. Eminim... Çok eminim ki... Ne kral, ne hükümet erkânı ve ne de halkın ağır başlı sınıfı, bu hareketten memnun değillerdir. Fakat saman altından su yürüten o gizli komite yok mu?.. Hani o, (Etiniki Eterya) denilen komite... İşte, onun çevirdiği fırıldaklara mukavemet edemiyorlar... Akıldan fikirden geçmeyen, böyle işler çıkarıyorlar. Dedi. Abdülhamit, esasen kaç günden beri heyecan içindeydi. Geçirdiği sinir buhranları ona yemeyi, içmeyi ve hatta uykuyu bile haram etmişti. En ehemmiyetsiz siyasi bir hadiseden bile kuşkulanan ve türlü evhama kapılan bu hükümdar; büyük ve kanlı vak'alar doğurmak istidadını haiz olan (Girit meselesi) zuhur eder etmez, birdenbire telaş ve heyecana kapılıvermişti. Meselenin, (diplomasi yolu) ile kapatılması için, Avrupa devletleri nezdinde teşebbüslere girişmişti. Hâlbuki bu teşebbüsler, iyi bir netice vermek şu tarafa dursun; bilakis vaziyet vahamet kesbetmişti. Abdülhamit, Tahsin Paşaya söylediği sözlere fasıla verdi. Yazı masasının yanındaki sigaralığa yaklaştı. Bir sigara aldı, yaktı. Sinirli sinirli bir iki defa çektikten sonra, tekrar sözüne devama başladı: - Bilmem ki ne yapacağız?. Bu vaziyete nasıl dayanacağız?. Bütün bu şımarıklıklara karşı şiddetle mukabele etsek... Allah esirgesin, işin sonunun muharebeye dayanmak ihtimali var... Şiddet göstermeyip de, adaya (Muhtariyet) versek; o zaman da korktuğumuza hamledecekler... Yarın, öbür gün, diğer adalar da muhtariyet isteyecekler...
******Ziya Şakir