Sultan Abdülhamid'in Son Günleri

Yazar : Ziya Şakir
İsbn : 9788845233
Yayın Tarihi : Eylül, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 284
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Çatı Yayıncılık

SULTAN HAMİD, NASIL HAL'EDİLDİ? Tam on iki gün İstanbul halkını korku ve heyecandan titreten (31 Mart Vakası), mürtecilerin mağlubiyeti ile son bulmuştu. Selanik'ten gelen ve kanlı müsademelerden (çarpışmalardan) sonra İstanbul'u işgal eden Hareket Ordusu, sıkıyönetim ilan etmişti. Koca şehir, günlerden beri çektiği heyecandan yorgun düşmüş gibi, derin bir sükûn içinde idi. 1325 Nisan ayının 14 üncü akşamı, ayan (senatör) ve meb'usan meclislerinin azaları sessizce Ayasofya Meydanı'nı geçiyorlar... Yanan adliye binasının üst katındaki meb'usan dairesinde toplanıyorlardı. Koridorlarda ve encümen odalarında muhtelif aza gurupları başbaşa vermiş, konuşuyorlar, mühim bir meselenin müzakeresi için başlayacak olan gizli celseye hazırlanıyorlardı. Adliye binası, kuvvetli bir muhafaza altına alınmıştı. Ayasofya Meydanı'nda, Hareket Ordusu'na mensup iki tabur asker silah çatmıştı. Sultanahmet Meydanı ile Topkapı Sarayı'nın önünde de birer batarya top ile bir hayli miktar mitralyöz vardı. Bunlar, en küçük bir hareket karşısında derhal ateş edecek vaziyet almışlardı. Meclis dairesi dahilinde de şiddetli tedbirlere müracaat edilmişti. Ayan azalarından ve meb'uslardan başka mecliste bulunanlar, birkaç yerli ve yabancı gazetecilerde, Hareket Ordusu'na mensup yüksek rütbeli zabitlerden, İttihat ve Terakki'nin bazı mühim şahsiyetlerinden ibaretti...
******Ziya Şakir