Sultan Abdülhamid Han'ın Harem Hayatı

Yazar : Ömer Faruk Yılmaz
İsbn : 9758845195
Yayın Tarihi : Aralık, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 259
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Çatı Kitapları

Sultan İkinci Abdülhamid Han, Osmanlı tarihinin en çok tartışılan simalarındandır. Siyasi kişiliğinin üstünlüğü yanında şahsi hayatının da ayrıca incelenmeye değer bir konu olduğu muhakkaktır. Çünkü Osmanlı Sarayı'nın son muntazam hayatının yaşandığı devir onun devridir. Saray hayatında yepyeni bir devir açan Sultan Abdülhamid Han, Yıldız Sarayı'nda kendisine kurduğu küçük dünyasında otuz yılı aşkın bir zaman yaşamış ve bu hayatı bütün hatıraları ile tarihe terketmiştir. Yıldız Sarayı'nda başlayan Harem hayatı denilen özel hayatı, Alatini Köşkü'ne varan bir sürgünle devam etmiş, Beylerbeyi Sarayı'nda son bulmuştur. Sultan Abdülhamid Han'ın hususi hayatı hakkında iki hatırat dışında ciddi bir eser yazılmadığı gibi, siyasi kişiliği hakkında yazılanların da büyük bir kısmı taraflı ve hatta iftiraya varan yanlışlıklarla doludur. Sultanın başkâtiplerinden Tahsin Paşa hatıralarında: "Sultan Abdülhamid'in saltanat devrine ait neşriyat, ekseriyatı itibariyle, o devrin hayatını bilmeyen ve bütün ma'lümatı kıymetsiz dedikodulara istinat eden kimseler tarafından yazılmış eserlerdir" diyerek bu gerçeği dile getirmiştir. Siyasi deha olarak kabul edilen Sultan Abdülhamid Han'ın, insanı tarafının ne olduğu, nasıl yaşadığı, nasıl bir hayat sürdüğü, alışkanlıklarının ne olduğu ve aile hayatı pek incelenmemiştir. O, ömrünü bir saat gibi kurmuş, ayarlamış ve hiç aksatmadan yaşamış, saray halkını, hanım ve çocuklarını da aynı saate göre yaşatmıştır. Bununla birlikte Sultan Abdülhamid'in saray hayatı hakkında eldeki malzeme oldukça azdır. Ancak, çocuklarından ikisinin yani Ayşe Osmanoğlu ve Şadiye Osmanoğlu'nun naklettikleri hatıralar dışında ciddi bir esere rastlamak mümkün olmamaktadır. Elinizdeki bu eser çeşitli kaynaklarda, Sultan Abdülhamid'in hususi hayatı hakkında satır aralarında saklı bilgilerle, Ayşe ve Şadiye Osmanoğlu'nun hatıralarının yanında bilhassa Şadiye Osmanoğlu'nun "Sultan İkinci Abdülhamid Han Devrinde Harem Hayatı" isimli yazıları esas alınarak hazırlanmıştır...
******Ömer Faruk Yılmaz