Sultan Abdülhamid Han'a Yapılan Suikastin Perde Arkası

Yazar : Harun Tuncer
İsbn : 9789944905824
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 264
Ölçü : 0 x 0 cm
Yayınevi : Çamlıca Basım Yayın

19. asır ve 20. asrın hemen başları Osmanlı Devleti'nin siyasi manada en çok çalkalandığı devir. Zaafa uğrayan bir askeri yapı, toparlanamayan dahili siyaset, Tanzimat ve beraberinde gelen "Avrupa" müdahalesi devleti içinden çıkılamayan bir girdaba sürüklemişti. Bütün bunlara ilaveten her şeye rağmen kocaman ve hala hayatta olan bir devleti ayakta tutmaya uğraşan hanedanın yalnız, yapayalnız kalışı; Avrupa devlet ve siyaset işlerini görsün de "adam" olsun diye gönderilen onca gencin adam değil, birer "ajan" vasfıyla memlekete dönüşü beklenen sonu hızlandırmıştı. 19. yüzyılın son çeyreğinde devlet gemisinin dümenini devralan Abdülhamid Han bu fena gidişatın farkına erken vardı. Otuz küsur yılını fiilen devlet ve milletine hasreden bir padişahtı o. Sultanın öne çıkan hususiyeti siyasi dehası, haklı şüpheciliği ve uyanıklığıydı. Sırf böyle davranıyor diye içeride ve dışarıda, ama en çok içeride kara çalınan asrın sultanı hiçbir tahkire, hiçbir tahfife pabuç bırakmadı; tek bir meşgalesi, yegâne emeli vardı: devleti ayakta tutmak! Bu gaye uğruna bütün olumsuzluklara göğüs gerdi. Sultan Abdülhamid Han'ın on yıllar boyu güttüğü ince siyaset ve çalışkan maarif faaliyetleri göz ardı ediliyor, adeta bütün dikkatler ve hüküm tek bir noktada toplanıyor ve bir iftirada karar kılıyordu: Devir, devr-i istibdattır! Sözde istibdattan kurtulmak arayışlarıyla meşguldü birçokları. Kimisi Çırağan'ı basıp tahtı güya sahibine iade edecek (!); kimisi saltanatın gözbebeği İstanbul'u cehennem misali ateşe verecekti.
******Harun Tuncer

Oktay Aras Kitaplığındaki Harun Tuncer Kitapları (1)