Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu 12-13 Aralık 2013, Ankara 3. Cilt

İsbn : 9789751628701
Yayın Tarihi : 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 281
Ölçü : 14 x 22 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Sultan Abdülaziz Öldürüldü mü, İntihar mı Etti?
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZCAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi, kitapcigezgin@yahoo.com

Burada genellikle “Sultan Abdülaziz intihar mı etti, öldürüldü mü?” şeklindeki soruyla zaman zaman gündeme gelen Sultan Abdülaziz’in ölümü vakası üzerine yazılmış eserlerin ve bu vaka üzerine oluşan söylemin tarihsel serüveni eleştirel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Amacımız Abdülaziz’in öldürülmüş veya katledilmiş olması üzerine bir yargıda bulunmak değildir. Bunun için vakanın ayrıntısına girilmeden konunun popüler tarihçi gazeteci ve akademisyenler tarafından bugün hâlâ çeşitli vesilelerle gündeme gelmesinin nedenleri, ele alınış ve algılanma biçiminin oluşumunda etkili olan faktörlere dikkat çekmeye çalışacağız. Tarihî olguların birçoğunun dönemlere göre farklı bakış açılarıyla yazıldığı bilinen bir gerçektir, fakat dönemlere göre farklılaşmanın tarihî süreç içerisindeki değişimi genellikle inceleme konusu olmaz. Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve ölümü olayı II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemlerinde tarih yazımında birbirinden farklı bakış açılarıyla ilgi görmüştür. Mesela II. Abdülhamit Döneminde (Yıldız Mahkemesinden sonra) Sultan Abdülaziz’in katledildiği iddiasının aksini savunmak mümkün değildir. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde her iki iddia da savunulabilmiştir... 
******