Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu 12-13 Aralık 2013, Ankara 1. Cilt

İsbn : 9789751628688
Yayın Tarihi : 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 310
Ölçü : 14 x 22 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Sultan Abdülaziz ismiyle Adlandırılan Vilayet: “Mamuratü’l- Aziz” (Harput)
Prof. Dr. Ahmet AKSIN
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ELAZIĞ

GİRİŞ
Şubat 1867 tarihinde Harput isminin Mamuratu l-Aziz olması bilinmeyen bir konu değildir. Bu isim değişikliğine dair, Başbakanlık arşivi İrade Dahiliye belgeleri içerisindeki 38901 no’lu belge daha önce de araştırmacılar tarafından kullanılmıştır. Önce İshak Sunguroğlu 1958 yılında yayınlanan “Harput Yollarında” adlı 4 ciltlik eserin 1. cildinde bu belgeyi kullanmış ve hatta transkripsiyonunu da vermiştir. Daha sonra Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu Diyanet İslam Ansiklopedisinde yazdığı “Mamuratu l-Aziz” maddesinde bu belgeyi kullanmıştır. Bu iki değerli araştırmacının dışında biz de 1995 yılında tamamladığımız “19. Yüzyılda Harput (1839-1876)” adlı doktora tezimizde bu belgeyi kullandık.
Demek istediğimiz hem şehrin isminin değiştirilmesi hem de Başbakanlık Arşivindeki bu belge bu güne kadar bilinmeyen bir konu ve bulunamamış bir belge değildir. Burada bu tebliği sunmamızdaki amacımız, Sultan Abdülaziz Han ile ilgili yapılan bu sempozyumda böyle bir konunun yer almamasının bir eksiklik olabileceği düşüncesidir. Zira Bütün Osmanlı tarihi boyunca hiçbir padişahın ismi her hangi bir şehre verilmemiştir. Bu konudaki tek istisna Mamuratu l-Aziz’dir...

******