"Süleymaniye'de Bayram Sabahı"

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 46
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Edebiyat Fakültesi
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

XX. asır Türk edebiyatının, engin destan ruhuyla söylenmiş muhteşem bir manzumesi de Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiridir. 6 bölüm ve 86 mısra tutarındaki bu dini-milli manzume, bilhassa Malazgirt'ten bu yana, Anadolu ve Balkanlar Türkiye'sinde yerleşen Türkiye Türklüğünün şiiridir. Bu şiirin zevkine varmak için onu okumak veya dinlemek yeter. Ancak şiirin ruh ve mana alemine girmek, onu meydana getiren tefekkür heyecanına varabilmek için duyulması, düşünülmesi, bilinmesi gereken noktalar vardır. Bunların başında Yahya Kemal'in, Türk Tarihi'ne özel bakışı gelir. Yahya Kemal, Türk tarihini başlıca iki bölüm dahilinde düşünür. Bunlardan biri, başlangıçtan Malazgirt'e kadar Türk tarihi, ikincisi de Malazgirt'ten bu yana Türkiye Tarihidir. Büyük şaire göre bizim en mühim tarihimiz bu ikincisidir. Çünkü bu tarih, eski Orta Asya topraklarından ayrı ve tamamıyla yeni bir vatanda, yeni bir tarih ve coğrafya kaderi içinde meydana gelmiştir. Yeni tarih, başta Türklük, İslam imanı ve vatan coğrafyası olmak üzere, Türkiye Türklüğünü meydana getiren daha nice unsur ve faktörlerin aziz bir sentezidir. Bir konuşmasında: "Daha derine gitmek ve demek lazımdır ki vatandaşları zaten o vatan meydana getirmiştir. Havasıyla, suyuyla, kırları ve dağlarıyla, sabahları ve geceleriyle, bilhassa vatandaşlara kendini müdafaa ettirmesiyle hal-hamur olmuştur". "Mesela Yozgat, bir hudut için kaç şehit vermiştir? Vatan dahilinde yetişenlerin şarkıları, birbirine benzemeyen kaç yerde okunmuştur? Birbirine uzak olan yerlerde kaç aile evlenmiş, kaç kan karışmıştır? Türk vatanı yalnız kaderin, yalnız onu kuran müminlerin, onun uğrunda ölenlerin ve ıstırap çekenlerin, onun havasında yaşayan, onun toprağında çift sürenlerin; onun sinesinde nişanlanan; evlenen ve nesiller yetiştirenlerin; yalnız ve yalnız onun havasını, iklimini, hatıralarını edinmiş olanların üzerinde yaşadıkları topraktır" diyen şair, işte bu sentezi ifade etmiştir...
******