Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye

İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde korunmakta olan elyazma eserlerin gerçek anlamda korunması, araştırma çalışmalarında doğal olarak yıpranma ve bakteri bulaşması nedeniyle bozulmanın önlenmesi için bütün arşiv dijital ortama taşınıyor. İl özel idarenin maddi katkıları ile ihale aşamasına gelen proje bittiğinde asırlık elyazması eserler, kolaylıkla bütün dünyanın hizmetine sunularak Osmanlı ve Öncesi kültürümüzün kütüphane raflarından araştırmacıların bilincine sunulmuş olacak. Kütüphane müdürlüğü dijital kopyaları öncelikle Kütüphanede oluşturulan merkezi bir data bankasına yüklüyor. Araştırmacılar kendilerine tahsis edilen bilgisayarlardan bu data bankasına girerek araştırmalarını kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu şekilde kitaplara ulaşmak çok daha kolaylaşırken, arşiv bilgileri ile araştırmacılar bilmedikleri kaynaklar hakkında haberdar olacaklar. 1550-1557 yılları arasında, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Koca Sinan'a yaptırdığı Osmanlı Mimarisinin şaheserlerinden birisi, belki de en önemlisi olan Süleymaniye Külliyesi; Câmi, Dâru'l-Kurrâ, Mekteb-i Sıbyân; Evvel, Sâni, Sâlis ve Râbi medreseleri; Tıb Medresesi, Dâru'ş-şifâ; Dârü'z-ziyafe; Tabhâne; Dâru'l-hadîs; Dâru'l-mülâzimiye, Hamam, Sinan'ın mütevâzı türbesi ve kapı üstlerinde bulunan bekçi evleri ile camiin kıblesindeki Kanuni'nin türbesi, Hürrem Sultan'ın türbesi ve kabristandan oluşan hazireden meydana gelmiştir. KÜTÜPHANE İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurulmuş vakıf kütüphaneleri 1918 yılından sonra Külliyenin 1. ve 2. medreselerinde bir araya getirilerek, medreseden kütüphaneye geçiş süreci başlamıştır. Adını cami içindeki özel bölmede bulunan ve bu süreçte medreseye taşınan kitaplardan alan kütüphanemiz aslında 1583 tarihinde kurulmuştur. Bu güne kadar, sonradan yapılan bağışlarla birlikte Süleymaniye Kütüphanesindeki koleksiyon sayısı, 117 tanesi Osmanlı devrine ait olmak üzere 131'e ulaşmıştır. Bunlar arasında çok sayıda padişah, şeyhülislam, kazasker, valide sultan, ağa, paşa, reisülküttap, medrese, tekke, dergâh, vakıf, özel şahıs ve câmi kütüphanesi bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi Türk-İslam Kültürünün ana kaynaklarından olan yazma ve kıymetli matbu eserleri bünyesinde barındıran, yerli ve yabancı araştırmacılara uluslararası düzeyde hizmet sunan bir kuruluştur. Kütüphanemizde cilt, tezhip, minyatür, hat, ebru ve levha gibi geleneksel sanatlarımızın en güzel örnekleri bulunmaktadır. KÜTÜPHANE ESER SAYISI (2008 yılsonu itibariyle) Sıra no Kütüphanesi Yazma; Basma; Toplam 1 Süleymaniye Kütüphanesi 73.172; 51.893; 125.065 2 Âtıf Efendi Kütüphanesi 3.228; 24.790; 28.018 3 Köprülü Kütüphanesi 2.775; 856; 3.631 4 Nuruosmaniye Kütüphanesi 5.053; 2.669; 7.722 5 Ragıp Paşa Kütüphanesi 1.274; 11.259; 12.533 6 Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 2.887; 1.615; 4.502

Adres : Ayşekadın Hamamı Sk. No: 35, Süleymaniye, İstanbul, Türkiye