Süleymaniye Cami ve İmareti İnşaatı Cilt 1

Yazar : Prof. Ömer Lütfi Barkan
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 391
Ölçü : 24 x 30,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

"Türk Yapı ve Yapı Malzemesi Tarihi" üzerindeki çalışmalar, milli tarihimizi: türlü yönlerden zenginleştirmek imkânlarını hazırlayacaktır. Türk ülkelerini süslemekte olan cami, medrese, kervansaray, köprü ve çeşme... Gibi anıtsal sanat eserlerinin yaratılışlarının maddi şartları, teknik ve mali vasıtaları ancak bu etütler sayesinde aydınlığa çıkabilecektir. Mimari sanat eserini olup bitmiş bir halde bulup temaşa ve tasvir etmek yerine, onun yaratılışının muhtelif safhalarında inşa edilirken hazır bulunmanın ve bu suretle sanatkârın karşılaştığı teknik ve mali meselelerle temasın; malzemeyi, usta ve işçileri tanımanın... Türlü sanat tarihi problemlerini çözmek için büyük faydalar sağlayacağı aşikârdır. "Türk Yapı ve Yapı Malzemesi Tarihi" ne ait araştırmaların, doğrudan doğruya sanat tarihiyle alakalı gözüken bu meseleler yanında; Türkiye İktisat ve Maliye Tarihinin ana problemleri ile olan ilgisi ise, daha yakın ve büyüktür ve bu mevzu bizi bilhassa bu yönden meşgul etmektedir. Gerçekten, yalnız anıtsal olanı, büyüğü ve güzeli yaratmak için değil, fakat mesken, suyolu, kanalizasyon, han ve hamam, ilah... , gibi medeni bir hayatın zaruri kıldığı, türlü tesislerin inşası işlerinin nasıl teşkilatlandırılmış olduğunu meydana koymanın, evvela bu işlerin muhtelif safhalarında vazife almış olan çeşitli işçi zümrelerinin hayat şartlarını, iktisadi ve içtimai durumlarını öğrenmek bakımından ehemmiyeti vardır ve bu çalışmalar bize asker ve çiftçi sınıflarıyla şehirlerdeki diğer esnaf zümrelerinin yanında, inşaat sanayii işçilerinin hukuki ve sosyal statülerini tayin ve dolayısıyla devrin umumi şekilde iş ve işçi teşkilatının bir tablosunu vücuda getirmek imkânını sağlayacaktır. Diğer taraftan, inşaat için lüzumlu taş, tuğla, kurşun, kereste, tezyinat malzemesi ve diğer lüzumlu eşyanın memleketin nerelerinden nasıl tedarik ve hangi yollardan kimler tarafından ne şekilde nakledildiğini öğrenmenin ve bu suretle muayyen tarihi devrelerde memleketin... (Devamı 2. Ciltte)
******