Süleyman Vehbi

Maarif nazırlarından Münif Paşa'nın oğlu olan Süleyman Vehbi 1864 yılında İstanbul'da doğdu. 1880'de Galatasaray Sultani'sini bitirdi. 1882'de Mülkiyenin Yüksek Kısmı'ndan mezun olduktan sonra, Kasım 1883'de Galatasaray Sultanisi Lisan-ı Türki Muallimliği ve Maarif Nezareti Tedkik Encümeni Katipliği ile devlet hizmetine girdi. Bu nezarette Teftiş ve Muayene Encümeni, daha sonra da Meclis-i Kebir-i Maarif Başkatipliklerine kadar yükseldi. Bu sırada şuur bozukluğundan hasta oldu. 18 yıl tedavi görmesine rağmen düzelemeyerek 1919'da malulen emekli oldu. Rahmetli İbn'ül-Emin, Süleyman Vehbi hakkında şunları yazmakta ve şiirle uğraştığı için edebi şahsiyetini şöyle belirtmektedir: "... Kısa boylu, büyük başlı, uzun yüzlü, esmer, terbiyeli bir zat idi. Bazı manzumeleri ile makalelerini "Ah ü Enin' adıyla 1888'de bastırmıştı. Bu kitabın mukaddimesinde diyor ki: Garaz ibrazı hüner sanmayınız Ben desem de sakın buna kanmayınız....' Süleyman Vehbi 12 Eylül 1921'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Haşim Bey Yahut Münasebetsiz İzdivaç (1886), Ah ü Enin (1888), Fransızca Mütalaatım (1890), Nedime Yahut Düğün mü Matem mi? (1892)