Süheyl Batum

Prof. Dr. Hukukçu, yazar Süheyl Batum, 6 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini (1966-1975) Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Paris I Panthéon – Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1980'de İstanbul Üniversitesinde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı. 1985 yılında " Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum " konulu tezi ve 'pekiyi' derecesiyle doktor, 1990 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri " başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı. 1996 yılında " Avrupa İnsan Hakları Anlaşması ve Türkiye üzerine Etkileri " isimli teziyle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör unvanını aldı. Galatasaray Üniversitesi'nde 1997-2000 yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı ve 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 2003 yılından 2007 yılına kadar Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevini yapmıştır. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Batum ayrıca Vatan Gazetesi ve Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi (UHP) yazarlığı da yapmaktadır.

Bibliyografya

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri (1993), Anayasa Hukukunun Temel Metinleri (Necmi Yüzbaşıoğlu ile 1993), Dikkat! Haklarımız (Kolektif, 1993), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye (Süheyl Batum, 1996)