Stéphane Mallarmé Profil

Yazar : Haz. Ömer Aygün
İsbn : 9750805259
Yayın Tarihi : Ocak, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 156
Ölçü : 18 x 23 cm
Yayınevi : Yky

Mallarme özel isim, şiir cins isim. Mallarme, şiir özel isim olsun istedi, Mallarme cins isim. Dünyada eşi olmayana özel isim verilir. Bir şeye özel isim vererek onu bizim için dünyada eşsiz kılarız. Özel isim zamana, uzama ve rastlantıya karşı koyar, karşı bile koymaz, onlardan bağışıktır. Şeyin kendisi değildir gene de. Daha iyi ya, o şeyin kendisi ortadan kalktığında, o kişi öldüğünde, o yer yok olduğunda bile özel isim onda yalnız ve yalnız bengi olanı aramızda tutacaktır. Özel isim, özün ismi. Beatrice, Laura, Delie, Roma, Ötüken, Atlantis, Leyla ya da Elif. Ya da, biraz uzun olmakla birlikte, 31 Aralık 2000 Pazar, 2:38. Üstelik bu sonuncusu, adaşı olmadığından, yetkin özel isimdir. An geçip gitmiş, varolması sona ermiştir bile, ama varolmuşluğu sonsuzdur. Anın adı, adıyla birlikte özü bengidir. "O biricik Sayı ki bir başkası olamaz". Özel isimle tarih mezartaşında kesişir. Mallarme de büyük sanatçıların adına, yani özel ismine yazdığı anma şiirlerinde, Mezar şiirlerinde, onların adını uyağa kazırken bunu unutmaz, çünkü yitirilen kişinin ölümsüzlüğünü güvence altına alabilecek her türlü makamın ortadan kalktığını, ölümün kapılarının artık bengiliğe değil, hiçliğe açıldığını, bu yüzden de özel isimle tarihin üst üste kazılı durduğu mezarın son çare olduğunu düşünür. Mezar başka bir kavşaktır da. Mallarme'nin istediği gibi şiirin özel isim olması için, şiirin özel isminin yazılması için, daha doğrusu özel isim olan şiirin kâğıda dökülmesi, kitaba dönüşmesi, bir takımyıldız gibi evrene takılması için, "daha önce ben olanın içinden Evrensel Tinselliğin kendine bakma ve kendini geliştirme yetisi" çıkmalı, şair yazarken her şeyiyle, düşünceleriyle, duygularıyla, esiniyle, özel ismiyle aradan çekilmelidir: "Ne mutlu ki tamamen ölüyüm." Mallarme'ye göre şiirin özel isme dönüşmesiyle şairin cins isme indirgenmesi tek edimdir ve bu edim mezarda gerçekleşir. Mallarme'nin şiirine girmenin yollarından biri, bu çapraz dönüşümün kesişim noktasını şairin yaşamında ve elbette yaşamındaki ölümlerde yoklamak olsa gerek.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ömer Aygün Kitapları (1)