State Library, Berlin, Almanya

Berlin Devlet Kütüphanesi, Almanya'da Berlin'de Prusya Kültür Mirasları Vakfına ait uluslararası bir kütüphanedir. Avrupa'daki en büyük kütüphanelerden biridir. Aynı zamanda Almanca konuşan ülkelerdeki akademilerin önemli bir araştırma merkezidir. Çok değerli koleksiyonlara sahiptir. Örneğin 5. Yüzyılda yazılmış Gutenberg İncili'nin Quedlinburg Itala bölümü, Goethe'nin orijinal koleksiyonu, Amadeus Mozart'ın el yazıları, Ludwig Van Beethoven'in 9. Senfonisinin orijinal nüshası, bu örneklerden bazılarıdır. Berlin Devlet Kütüphanesinin tarihi, Almaya tarihiyle beraber oluşmuştur. 1658'de Brandenburg Elektörü Frederick William, özel kitaplarını halka açarak, bir anlamda ilk devlet kütüphanesini kurdu. Kütüphane, 1661'de Berlin Cölln'de Elektör Kütüphanesi adıyla resmi bir hüviyet kazandı. 1775 ile 1785 yılları arasında Berlin'in merkezinde Bebelplatz'da "Kraliyet Kütüphanesi" olarak genişlemiş bir şekilde görev yapmaya başladı. 1905'te Alman lisanındaki en büyük kütüphane olarak 1.2 milyon kitaplık bir koleksiyon oluştu. Bu kütüphane 1914'e kadar Bebelplatz'da devam ettikten sonra, Unter den Linden'de daha büyük bir binaya taşındı. Bugün Bebelplatz'daki Kraliyet Kütüphanesi binası Humbolt Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak hizmet vermektedir. Weimar Cumhuriyeti kurulunca kütüphanenin adı "Prusya Devlet Kütüphanesi" oldu. Daha sonra Nazi dönemi ve İkinci Dünya Savaşı kütüphaneye büyük zarar verdi. 1933'te bir kitap yakma seremonisi gerçekleşti. Nasyonal Sosyalist Talebeler Birliği, "Kahverengi Gömlekliler" ve Hitler Gençliği grupları üyeleri, Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in teşvikiyle, yaklaşık 20 bin kitabı yaktılar. Bu kitaplar sadece Devlet Kütüphanesinden değil, yakındaki üniversitelerin kütüphanelerinden de alınmıştı. Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Henrich Heine, Karl Marx ve daha birçok yazar, Nazi yönetimi tarafından dışlanmıştı ve kitapları yakıldı. Bugün Bebelplatz'da boş kitap raflarını simgeleyen bir cam plaka, bu olayın unutulmamasını sağlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı Unter den Linden'deki bina bombalanınca, 3 milyon kitap ve 7.400 incunabula (1500 den önce yazılmış kitap), 30 kadar manastır, şato ve terkedilmiş madenlere dağıtıldı. 1945'den sonra bu kitapların büyük bir kısmı Sovyet Rusya işgal bölgesinde kaldı. Harpte 700 bin kitabın kayıp veya harap olduğu bilinmektedir. 1962'de Batı Alman Devleti kitap ve koleksiyonların yönetimi Prusya Kültürel Miras Vakfı'na bırakıldı. Berlin Duvarı'nın yakınında açılan Kulturforum binası kütüphane olarak görev yapmaya başladı. Almanya'nın birleşmesinden sonra, iki kuruluş Doğu ve Batı Berlin kütüphaneleri birleşerek Berlin Devlet Kütüphanesi oldu. Birçok önemli derleme, harp ganimeti olarak, Polonya'da ve Sovyet Rusya'da kaldı. Kütüphane koleksiyonunda 20 milyon kitap, 200 bin nadir eser, 4442 incunabula, 60 bin el yazması ve çok sayıda müzik arşivi, harita, dergi ve gazete koleksiyonları, otograflar, devlet arşivi vb. bulunmaktadır.

Adres : Unter den Linden 8, Berlin, Almanya