Spor Dünyamızın 45 Yılından Olaylar, Eleştiriler, Öyküler, Portreler

Yazar : Kahraman Bapçum
İsbn : 9758721232
Yayın Tarihi : Kasım, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 344
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Kelebek Yayınları

Bu ne bir anı kitabıdır, ne de okuyucuya bir şeyler söylemek amacını taşıyor... Öyleyse neden yayınlanmıştır? 10, 20, 30, 40 yıl önce günlük gazetede yayınlanmış, aradan geçen bunca zamandan sonra güncelliğini bütünü ile kaybetmiş olan bu yazılar -üstelik olayları öncesi ve sonrası, daha doğru bir deyişle, nedenleri ve sonuçlarıyla açıklamak durumunda olmayan- bir kitap halinde neden yayınlanıyor? BU KİTAP... ... "Metin Oktay'ın cenazesinden sonra bir yazı yazmışsınız, onu bulamıyorum bana yardım eder misiniz?" diye soran, meslekteki ilk yıllarını yaşadığı gibi, ömrünün de yirmili yaşları içinde olduğunu sandığım o sevimli gazeteci kıza; ... "Bizim çocukların İstanbul'daki bir maçını anlatan ve (Bir gök gürültüsü gibiydiler) diye başlayan yazın, camlı ve çerçeveli olarak bugün bile başucumdaki komodinin üstünde duruyor" sözünü o maçtan yirmi yıl sonra bana söyleyen Eskişehirli avukat arkadaşıma; ... "Batı ufkundan başlayıp Anadolu'da biten deniz" başlığı ile çıkan yazıyı, yayından önce okuyup "Yazık ki bunun gibi nice yazılarımız gazete koleksiyonları arasında tozlana, küflene kaybolacak," diyerek yazıyı bana yeniden okutan rahmetli Namık Sevik'e; Kırk beş yıl gibi uzun bir süre içinde yayınlanmış iki bine yakın yazı içinden "bir kitaplık" yazıyı seçmek kolay olmadı. Her şeyden önce "kalıcı" nitelikte olanları, yani bir bakıma "bugün de okunabilir" olanları aradım. Eleştiriler vardı ki, bugün de geçerli olabilir... Olaylar vardı ki, benzerlerini bugün de yaşıyoruz... Onları seçtim. Yaşanmış sportif olayların arkasında, görünmeyen öyküler vardı ki zamandan soyutlanıp bugün de ilgi çeker... Onları seçtim. Yazılar vardı ki, yazarken de sonradan okurken de büyük keyifler almışım; üstelik okuyucudan da zamanında büyük ilgi görmüş...
******