Spiritüalizm Kritikleri

Yazar : Reşat Bayer
Yayın Tarihi : 1963
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 147
Ölçü : 14 x 19,5 cm

(Spiritualisme) mevzuu ve bu mevzua dair birçok branşlar etrafında şimdiye kadar birçok eserler yazılmıştır. Bunların adedinin tahminin çok fevkinde olduğu beni başlı, Avrupa şehirlerindeki kütüphaneleri ziyaret esnasında hayretle görülüyor ve anlaşılıyor. Biz şahsen buna şahit olduk ve umulmadık bir kütüphanenin bile bazen baştanbaşa duvarını kaplayan ve yerden tavana kadar uzanan raflarının bu eserlere tahsis edilmiş olduğunu gördük. Ancak bu kitapların ekserisi dini tesirat ve mistik görüşler altında kaleme alınmış, felsefi ve bilhassa teozofik noktai nazarları destekleyerek yazılmış bulunmaktadır. Bu naçiz kitabımız size Spiritüalizmi değil ve fakat mezkûr kitaplardaki müspet olmayan dogmatik inançlar elinde Spiritüalizmin düştüğü vaziyeti açıkça öğretecektir. Spiritüalizmin bu güne kadar elde ettiği ilerlemenin bu muhtelif görüşler sayesinde tahakkuk ettiği iddia olunsa bile bugün için ve bundan sonra artık Spiritüalizmin ne dini ne de teofizik görüşlerle bir adım daha atabileceği düşünülemez. Onun yolu sadece müspet ilim yoludur. İşte öteden beri taşıdığımız bu kat'i kanaatin gereği nihayet Türkiye'de ilk defa bir (Türkiye Parapsikoloji Araştırmaları Cemiyeti) kurmağı sağladığını büyük bir bahtiyarlıkla kaydetmek isteriz. Maalesef Spiritüalizm mevzuunda yazılmış eserlerin birçoğu okuyucu anlasın ve istifade etsin gayesinden ziyade eserlerinin olmasını ve yazarının şöhret ve takdir kazanmasını istihdaf ederek kaleme alınmıştır. Bu gaye ile bu eserlerin çoğu ekseriya müellifine ait olmayan bir takım vecizelerle, anlaşılabildiği takdirde derin mana taşıyan ve edebiyata geçmiş malum şiirler, kıtalarla doldurulmuş, çok büyük nispette iktibaslara yer verilmiş ve böylece eserin karşısında okuyucunun küçülüp küçülüp boğulmasına ve netice itibariyle müellifine erişilmez bir kudret olarak baktırılmasına çalışılmıştır. Biz bu kitabı her kesin anlayabileceği bir lisanla, herkesin lisanıyla kaleme almağa gayret ettik. Âlimane, anlaşılması çok müşkül, izahlardan ve sonu "gie", "isme", "ist" ile biten birçok ilmi tabiratı lüzumlu lüzumsuz kullanmaktan (ve kendimize "Nelerde biliyor') kaçındık…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Reşat Bayer Kitapları (1)