Sosyolojinin Ana Başlıkları

Yazar : Baykan Sezer
İsbn : 9758334360
Yayın Tarihi : Nisan, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 224
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Kızılelma Yayıncılık

"Sosyolojinin Ana Başlıkları" adı altında yeni bir konuyu birlikte tartışmaya başlayacağız. Gerçekte tam anlamıyla da yeni bir konu denilmeli. Sosyolojinin ana başlıkları adı altında sosyolojinin kendisini tartışma konusu yapacağız. Sosyoloji bilimine bağlıyız... Bütün tartışmalarımız sosyoloji çerçevesi içinde kalmıştır. Başka deyişle bu açıdan sosyoloji bizler için yeni pir konu değildir elbet. Ama konu yine de oldukça değişik özellikler taşımaktadır. En azından ilk bakışta. Bu nedenle kısaca üzerinde durmak istiyoruz. Biz çalışmalarımız da belli bir süreden beri bazı konular üzerinde tartışmalarımızı yoğunlaştırılmış bulunuyoruz. Bu konular rastgele seçilmiş, yan yana gelmiş konular değildir. Bu konuların ve ayrıca bu konuların tartışılması sırasında takındığımız tutumun bazı özellikleri bulunmaktadır. Ve böylece bu ortak özellikler aracılığı ile çok değişik konulara da el atsak çalışmalarımızın bütünlüğünü koruyabilmemiz mümkün olmaktadır. Ve konuların bu ortak özellikleri çalışma ve tartışmalarımıza belli bir yön kazandırmaktadır. Konular, ne denli genel başlıklar altında ele alınırsa alınsın öncelikle kendi sorunlarımıza değinilmeye özen gösterilmiştir. İlgi alanınızı öncelikle kendi sorunlarımız oluşturmaktadır. Kısacası ele aldığımız konularda kendi sorunlarımıza ya doğrudan değinilmiş ya da bu sorunlarımızı açıklamak, çözümlemek için öne sürülmüş savlar tartışılmıştır. Konularımızı ele alış biçimimizde hu ortak yönün yanında konuların tartışması sırasında takındığımız tutumumuzun ortak özelliği kendi toplumumuzun çıkarları, kendi tarihimizin çıkarlarını gözetmek olmuştur. Bu ana ilkeden tartışmalarımız sırasında ayrılmamaya çaba gösterdik. Çıkardığımız, çıkaracağımız sonuçların bu doğrultuda kalmasında titizlik gösterdik...
******