Sosyal Güvenlik Hukuku

Yazar : Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Doç. N. Canik.
İsbn : 9789752957961
Yayın Tarihi : Ocak, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 813
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Beta Basım Yayım Dağıtım

Sosyal Güvenlik Hukukunun Ekim 2004 yılında yayınladığımız onuncu baskısı, öğrencilerimizin ve diğer hukuk çevrelerinin yoğun ilgisi nedeniyle yine kısa sürede tükenmiştir. Yazarları için mutluluk kaynağı olan bu durum, on birinci baskıyı hazırlama sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle Sosyal Güvenlik alanında kitap yazmak, kum üzerine yazı yazmaya ya da şato inşa etmeye benzer; hukukçu olarak karmaşık konuları açıklığa kavuşturmanın sevincini yaşarken, mevzuat değişiklikleri veya yargı kararlarıyla gelen her yeni dalga, bir süre önce yazılmış olanları bir ölçüde anlamsız kılar ve görkemli olduğu sanılan kumdan şatoyu bir anda yok eder. Kitabımızın öteki baskıları gibi onuncu baskısı da bu yazgıyı paylaşmıştır. Gerçekten, kamuoyunda geniş yankı uyandıran 25.8.1999 tarihli 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun getirdiği önemli değişikliklerin henüz tam olarak sonuçları değerlendirilmeden, bunu 616, 617, 618, 619 sayılı KHK'ler izlemiş, bunların dayandığı yetki yasasının iptali üzerine doğan yasal boşluklar ve bunun doğurduğu hukuki sorunları gidermek için 2003 yılında 4904, 4947, 4956, 4958 sayılı yasalar çıkarılmıştır. 4904 sayılı Yasayla Türkiye İş Kurumu (RG 5.7.2003, 25159), 4947 sayılı Yasayla Sosyal Güvenlik Kurumu (RG 24.7.2003,25173) oluşturulmuştur. 4956 sayılı Yasayla (RG 2.8.2003,25187) Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur, 4958 sayılı Yasayla da (RG 6.8.2003,25191) Sosyal Sigortalar Kurumu yeniden düzenlenip yapılandırılmış, ayrıca 506 sayılı Yasada da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişim rüzgârı, 2004'de de devam etmiş, 22.1.2004'de 5073 (RG 28.1.2004, 25360), 24.6.2004'de 5198 (RG 6.7.2004,25514) sayılı Yasalar yürürlüğe girerek, sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler öngörülmüştür. Bu Yasa değişiklikleri Yönetmelikleri de etkilemiş, yeni yasal düzenlemelere bağlı olarak birçok eski Yönetmeliğin yerini yenileri almıştır.
******Prof. Dr. Ali Rıza Okur

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Ali Rıza Okur Kitapları (1)