Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

Yazar : Erhan Afyoncu
İsbn : 9786054052141
Yayın Tarihi : Ekim, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 832
Ölçü : 17,5 x 24,5 cm
Yayınevi : Yeditepe Yayınevi

Son 40-50 yılda bütün dünyada Osmanlı tarih yazıcılığı büyük aşama kaydetmesine rağmen, akademik araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar ülkemizde kamuoyuna kısmen ulaşmıştır. Uzman olmayan kişilerin yazdıkları ansiklopediler, kitaplar ve ders kitaplarındaki Osmanlı tarihine ait bilgiler genellikle Hammer'in yazdığı ilk büyük Osmanlı Tarihi'nin temelini oluşturduğu ve daha sonra XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve XX. yüzyılın başlarında tamamlanan bir bilgi demetidir. Bu bilgiler genellikle Osmanlı kroniklerinde anlatılan hadiselerin tenkitsiz naklinden ibarettir. Bir ilim adamının görevi uğraştığı bilim dalının meselelerini anlamak ve bunlara izahlar getirmeye çalışmaktır. Bunun için de önce soru sormak ve meseleleri anlamaya çalışmak gerekir. Oysa çoğunlukla anlamaktan ziyade anlatmaya çalışıldığı için çoğu probleme çözüm bulunamamaktadır. İkinci önemli nokta bir konu üzerine araştırma yaparken o sahadaki literatürü, önceki bilgi ve kanaatleri dikkate almadan okumaktır. Genellikle yapılmış araştırmalar okunmamakta, sadece atıf olarak zikredilmektedir. Böyle olunca da eski bilgiler yeni yayınlarda tekrarlanmaktadır. Hâlbuki Osmanlı tarihi üzerine gerek Türk, gerekse yabancı araştırmacıların yaptığı çalışmalar birçok yeni bilgiye ulaşmamızı sağlamıştır. Ancak bunlar okunmadığı için Osmanlı tarihi ile ilgili eski bilgiler tekrarlanmaktadır...
******Erhan Afyoncu