Sönmüş Yıldızlar

Yazar : Reşat Nuri Güntekin
Yayın Tarihi : 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 174
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılap ve Aka Kitabevleri

Eşim Reşat Nuri Güntekin'in - yurdun her köşesinden aranılmakta olan - bütün eserlerini (REŞAT NURİ GÜNTEKİN KÜLLİYATI) umumi adı altında aynı kıt'ada, aynı puntoda harflerle çok temiz ve doğru olarak bastırmağa teşebbüs etmiş bulunuyorum. Şimdiye kadar muhtelif editörler tarafından gelişigüzel bastırılmış bulunan nüshalarda nasılsa musahhihlerin gözlerinden kaçmış olup adeta eserleri tanınmayacak bir hale getiren türlü türlü yanlışların artık bu yeni baskılarda görülmeyeceğini muhterem okuyucularımıza tebşir edebilirim. Çünkü bu defa, basılmak ta bulunan gerek telif, gerek tercüme bütün külliyatın tabı işlerinin tanzimi -Reşat Nuri'nin yazı arkadaşı, çok eski ve samimi aile dostumuz - tanınmış muharrirlerimizden merhum MİTHAT SADULLAH SANDER deruhte etmişti. Bütün bu eserlerin her sayfası, hatta her satırı eski ve doğru baskılarıyla karşılaştırılarak tertip, tashih ve noktalama hataları düzeltilmiş ve imlasının da - resmi İmla Kılavuzu'na göre - yeknesak olması temin olunmuştur. Aylarca bu işi üzerinde adeta kutsi bir vazife telakki ederek canla başla çalışmış olan merhum Mithat Sadullah'ın bu pek kıymetli yardımını şuracıkta belirtmeyi bir borç bildim…
******