Son Sadrazamlar Cilt 1

Yazar : İbnülemin Mahmut Kemal İnal
Yayın Tarihi : 1982
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 560
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Dergah yayınları

Tezkirecilik geleneğinin son güçlü temsilcisi Merhum İbnülemin Mahmut Kemal'in Son Sadrazamılar, Son Asır Türk Şairleri, Son Hattatılar adlı eserleri bir kaç yıldan beri elde edilemez ve bulunamaz olmuştu. Eski tezkirelerin tıpkıbasım; edisyon kritik ve sadeleştirmelerle yayımlandıkları bu günlerde İbnülemin külliyatının yeniden neşredilmesi çoktandır bir ihtiyaç haline gelmişti. İşte Dergâh Yayınlan bu güç ve zevkli görevi üstlendi. Merhum'un kendine has bir üslubu ve imlası olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu eserleri yeniden neşrederken uslu ve imlayı muhafaza etmek, eserlerin özelliklerini korumakla aynı anlama geliyordu. Bu sebeple kitapların uslu ve imlasına hiçbir müdahalede bulunmamanın daha doğru olacağı kanaati hâkim oldu. Bu baskıda yapılan yalnızca fasikül halinde neşredilen bu eserleri ciltler halinde yayımlamakla sınırlı olmaktadır. Buna göre Son sadrazamlar 4, Son - asır Türk şairleri 4, Son hattatlar 1 cilt olmak üzere toplam 9 cilt halinde bu külliyat verilecektir. (Son Sadrazamlar'da forma aralarında yer alan fotoğraf ve elyazıları 4. cildin sonuna alınmıştır), Henüz kesin olmamakla beraber Hoş sada da bu külliyatın 10. cildi olacaktır. Son Sadrazamlar'ın önüne iki yazı eklenmiştir: Bunlardan birincisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hoş sada'ya yazdığı "İbnülemin Mahmut Kemal'e dair" başlıklı yazıdır. İbnülemin'i ve eserlerini bu yazıdan daha iyi tanıtan ve irdeleyen başka bir çalışma yok gibidir. Bir sanatkâr, edebiyat tarihçisi ve arkadaş olarak Tanpınar onu ve eserlerini anlatmaktadır. İkinci olarak İbnülemin'in genişçe bir hal tercümesini bulacaksınız. Tanpınar'ın yazısı ve bu hal tercümesiyle merhum müellif, biraz daha tanınır hale gelecektir. Bu külliyatı yeniden yayımlarken İbnülemin Bey'i rahmetle yâd ediyoruz. İÇİNDEKİLER: Mehmed Emin Ali Paşa - Mehmed Ali Paşa - Mustafa Naili Paşa - Mehmed Emin Paşa - Mehmed Rüşdi Paşa - Mehmed Fuad Paşa - Yusuf Kamil Paşa - Mahmud Nedim Paşa - Ahmed Midhat Paşa - Ahmed Esad Paşa - Mehmed Rüşdi Paşa - Hüseyin Avni Paşa
******İbnülemin Mahmut Kemal İnal

Oktay Aras Kitaplığındaki İbnülemin Mahmut Kemal İnal Kitapları (3)