Son Halifenin Sürgün Yılları

Yazar : Salih Keramet Nigâr
Yayın Tarihi : Ekim, 2013
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 78
Ölçü : 12 x 18 cm

3 MART 1924

Dolmabahçe Saraya Maiyet binasından gece yarısına doğru Mabeyne çağrıldım. Kapıda bekleyen nöbetçi beni başyaver odasına götürdü. Yüksek rütbeli bir zabit telefonla şifre yazdırıyordu. Beni görünce beklememi işaret etti; işini bitirince de kim olduğumu sordu. Sonra önündeki elyazılı bir kâğıda bakarak: “Bu gece yola çıkacak olan Abdülmecid Efendinin siz de maiyetinde bulunacaksınız, ona göre hazırlanın" dedi. Sonra, karşısındaki bir meslekdaşına, önündeki kâğıdı göstererek ve gülümseyerek: “Son OsmanlI Halifesinin maiyetinde bulundurmak istediklerini bildiren bu yazısını hâtıra olarak saklıyacağım” sözlerini ilâve etti.
Koridorda Emniyet Umum Müdürüne rastladım. Benden pasaport için iki resim istedi. Sonra üst kata çıktım. Halife Hazretlerinin namaz odasında Kuranıkerim okumakta olduğunu açık duran kapıdan gördüm.
Duâsrnı bitirince huzuruna girdim. Bana: “Vali bey birkaç saate kadar yola çıkacağımızı büdirdi. Nereye gönderileceğimizden haberim yok. Sizin de beraber bulunmanızı istedim. Bizimle geleceğinizden emin olduğum için de adınızı kafile cetveline geçirdim” dedi. Hazır bulunduğumu arzederek ve tâzimle elini öperek huzurundan ayrıldım.
Aşağıya inince maiyet binasına dönmek, eşimle vedalaşmak, bavulumu almak istedim. Kapıdaki nöbetçi: “Siz artık oraya gidemezsiniz. Eşinizi buraya çağırtır, bavulunuzu da getirtiriz” dedi. Böyle de oldu...
******