Son Haçlı Kalesi: Heybeliada

Yazar : Emruhan Yalçın
İsbn : 9786054138999
Yayın Tarihi : Mayıs, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 287
Ölçü : 13,5 x 21,5 cm
Yayınevi : Elips Kitap

Osmanlı imparatorluğu; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında çok geniş alanlarda altı yüz yıla yakın egemenlik sürdürdüğünden, çeşitli din, mezhep ve ırklara mensup toplulukları bünyesinde toplayan, çok milletli bir yapıya sahip olmuştur. İslam hukuku, insanları önce Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak iki gruba ayırmıştır. Müslümanlar da diğer dinler gibi çeşitli parçalara bölünmüş olmasına rağmen tek parça kabul edilmiş, gayrimüslimler ise kendi içinde müşrikler ve ehlikitaplar olarak tekrar iki gruba ayrılmıştır. İslam hukuku, müşriklere Müslüman olma dışında herhangi bir hayat hakkı tanımamıştır. Ehlikitaplara ise, belirli hükümlere uymak şartıyla bir İslam ülkesinde kendi inançlarını sürdürerek yaşama hakkı tanımıştır. İslam dünyasında ehli-kitap dinler; Mecusiler, Sabiriler, Museviler ve Hristiyanlardır. İmparatorluğun toplumsal, siyasal ve yönetsel yapısı, ırk veya dil esasına göre değil inanç temeline göre örgütlenmiştir. İslam hukukuna göre, İslamı seçenler aynı zamanda sosyopolitik İslam toplumunun bir üyesi olurken, bu inancı paylaşmayanlar ise İslam devletinin siyasi hâkimiyetini kabul ederek, çoğulcu bir hukuki yapı içinde tercih ettikleri hayat tarzını yaşayabilme imkânına sahip olurlar. Bunun karşılığında devlete belirli oranda vergi ödemekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu çerçevede İslam devletinin idaresi altındaki gayrimüslimler devletin himayesi altında olup, dini ve kültürel hakları başta olmak üzere bütün hakları korunmaya alınmıştır. "Millet Sistemi" çerçevesinde oluşturulan idari ve hukuki statü ile her dini topluluğun en yüksek rütbeli din adamlarından biri, kendi cemaati tarafından lider olarak seçilmiş, kendi topluluğunu düzenlemek ve yönetmekle görevlendirilmiştir. Böylece bu topluluklar kendilerine verilen özerklik çerçevesinde, Osmanlı egemenliğinde, devlet içinde devlet gibi kendi din, hukuk, gelenek ve eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Dine ilişkin kurallarını, örflerini ve özel hukuklarını korumuşlar ve herhangi bir baskı görmeden uygulamışlardır. Mabetlerinde dini ayin icra etmeleri, çan çalmaları, dini bayramlarda kutlama yapmaları serbest bırakılmıştır.
******Emruhan Yalçın

Oktay Aras Kitaplığındaki Emruhan Yalçın Kitapları (1)