Son Devir Osmanlı Uleması Cilt 4-5

Yazar : Sadık Albayrak
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 571
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Milli Gazete Yayınları

MEHMET NACİ EFENDİ (Boğazlıyanlı) Müderrislerden Şeyh Süleyman Efendi'nin oğlu olup 1263 tarihinde Boğazlıyan'ın Babayağmur köyünde doğmuştur. İlk bilgileri tahsil ederek Kayseri'ye gitmiş ve orada Eskisaray Medresesinde on sene ders okumuştur. Akabinde aynı yerde Hacı Tatlı Efendi Medresesinde beş yıl kadar ilim tahsilinden sonra Yozgat'ın Sungurlu kasabasında Büyük Şevki Efendi'den, sonunda Kayseri'ye avdetle Hüseyin Efendi Dairesinde üç sene Arapça okuyup İçelli Şeyh Hüseyin Hilmi Efendi'den icazet almıştır. İcazet aldıktan sonra kendi köyünde ve Çandar karyesindeki medresede talebe okutmuştur. Nisan 1301 (1885)'de Boğazlıyan kazası müftüsü olmuştur. Boğazlıyan müftüsü iken 1 Şubat 1326 (1910) tarihinde vefat etmiştir, (Dosya no: 627, W28, 1324/1326 tarihli Müftü ve Müderris Defteri) MEHMET NAFİ EFENDİ (Bağdatlı) Ulemadan, müellif, Bağdat Müftüsü, Hufai seyyitlerinden Mehmet Sait Efendi'nin oğlu olup 1253 (1837) tarihinde Bağdat'ta doğmuştur. Çocukluğunda resmi mektep olmadığından hususi muallimden ücretle babasının evinde tahsil görmüştür. Sonradan Haydarhane, Tabakçiye ve Sıyyain Medreselerinde tefsir, feraiz, fıkıh, sarf, nahiv, mantık ve Farsça okumuştur. Türkçe, Arapça ve Farsça bilirdi. Padişahın, iradesi ile Bağdat'ta teşekkül eden Müfettiş-i Hükkam, Erzincanlı Mehmet Sıtkı Efendi'nin riyaseti altındaki heyette İsbat-ı ehliyet ederek niyabet ehliyetnamesi almıştır. Haziran 1285 (ı869) tarihinde Necef kazası naibi olmuştur…
******Sadık Albayrak