Son Devir Osmanlı Uleması Cilt 3

Yazar : Sadık Albayrak
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 336
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Milli Gazete Yayınları

LOKMAN EFENDİ (Külahlıoğlu) (Torul'lu) İzmir Payesini haiz Gümüşhane Müftüsü Mehmet Hâkim Efendi'nin oğlu olup Ağustos 1296 (1880) tarihinde Torul'un Manastır Kariyesi'nde doğmuştur. Babasından hususi olarak ders görmüş ve babasının 1309 (1893)'da Torul Müftüsü olması ile bu tarihten itibaren Torul Medresesinde dört sene ve yine babasının 1312 (1896)'de Gümüşhane Müftüsü olunca burada bulunan ve Kanuni'nin ihya ettiği Süleymaniye Medresesinde derse devam etmiş ve 1322 (1906)'de babasından icazet almıştır. İcazetinden sonra 28 yaşında Süleymaniye Medresesi Müderris vekili olmuş ve müderris Salih Efendi'nin, Vakfıkebir Medresesi müderrisliğine tayini ile açılan müderrisliğin imtihanını kazanarak Mayıs 1329 (1913) tarihinde resmen Gümüşhane Süleymaniye Medresesi Müderrisi olmuştur. (Dosya no: 3256) LÜTFİ (Lütfullah EFENDİ) (Leskovik) Yanya'da Arslan Paşa Camiinde medfun Sa'diye Tarikatı meşayılından ve müderrislerden el-Hac eş-Şeyh Süleyman Aziz Efendi'nin sülalesinden eş-Şeyh Abdülhadi Efendi'nin oğludur. Babası da Sa'diye Tarikatından idi. Mart 1273'de Leskovik'te doğmuştur. Leskovik medresesinde Arapça okumuştur. Türkçe ve Rumca bilirdi. Ana dili Arnavutça idi. 1300 (1884)'de Leskovik bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi zabıt kâtibi olmuştur. Dört sene sonra da Şer'iyye Mahkemesi Başkâtibi olmuştur. Yirmi iki sene bu vazifede kalmış ve bu müddet içinde altı defa kaza nab vekâletinde bulunmuştur. 14 Mayıs 1323'de Leskovik Kazası Müftüsü olmuştur…
******Sadık Albayrak