Son Devir Osmanlı Uleması Cilt 1

Yazar : Sadık Albayrak
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 336
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Milli Gazete Yayınları

Hal tercemelerine ait eserlerin yazılması senelere ihtiyaç gösterdiği gibi icap eden kaynak ve vesikaları bulmak da en büyük güçlüğü ortaya koymaktadır. Hele son devirde asırların milletimizin önüne getirip serdiği arşiv malzemelerinin heba olup gitmesi, daha namüsait şartları araştırmacının karşısına çıkarmaktadır. Çünkü bu milletin kültür mirası olan tarihi belgelerin bir çoğu devrim adına imha edilmiştir. Bu bakımdan bu esere, hayatını ele aldığımız ulemanın terceme-i halini yazmak öyle kolay olmamıştır. Osmanlı - İslam devletinden arta kalan vesikalar zamanın tahribatı ve affedilmez ihmallerin neticesi olarak çürümüş ve yok olup gitmiştir. Elde kalanlar ise rutubetli ve küflü mahzenlerde kaderleri ile baş başa, uzanacak hamiyetkar elleri beklemektedir. Bu cümleden olmak üzere halen İstanbul Müftülüğü'nün bulunduğu mahalde, Şeyhülislamlıktan kalma binlerce vesika bulunmaktadır. İşte biz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şer'iyye Sicilleri Arşivi'nde geçen sekiz senelik bir çalışma içinde, binlerce sicil ve dosyayı ortaya koyup tasnif ederek yok olmaktan kurtarmaya çalıştık. İlk yıllarda geniş bir çalışma imkânına sahip olmamıza rağmen sonradan karşımıza çıkartılan bir sürü engellere göğüs gererek, neticede, bir şükran nişanesi olarak bu naçiz çalışma ortaya çıktı. Yalnız şunu açıkça belirtelim ki şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu mahzenlerden tam olarak istifade edilemeyecektir. Zira Meşihat Makamı'nın bulunduğu bu mahallin ekser bölümleri ya zamanla yıkılmış veya yangınla yok olup gitmiştir…
******Sadık Albayrak