Son Devir Bizans Mimarisi İstanbul'da Palailogos'lar Devri Anıtları

Yazar : Prof. Dr. Semavi Eyice
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 150
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : TTOK

Bizans devletinin 1261'den 1453'e kadar süren son devrinde Bizans sanatında son bir canlanış görüldüğünü bildirmekte bütün sanat tarihçileri birleşirler. İmparatorluğun siyaset sahasındaki gerileyişinin aksine, kültür hayatında, bilhassa edebiyat ve resim sanatında kendisini gösteren bir gelişme, bu devire "Palaiologos'lar Rönesans'ı" denilmesine yol açmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında tanınmış bizantinistlerden Charles Diehl (1859-1944), "hümanizmanın öncüsü olan edebi rönesansın yanısıra ondan hiç de daha geri kalmayan bir de sanat rönesansı'nın, Bizans medeniyetinin bu son bölümünde belirdiğini" bildirir. O yıllarda ancak güçlükle sezilebilen bu durum, aradan geçen süre içinde birçok eserlerin daha iyi tanınması birçok problemlerin aydınlanması ile artık aydınlığa çıkmaktadır. Fakat gene de bu sanatın son parlayışının bütün belirtileri tespit edilebilmiş değildir. Son devir sanatının hemen hemen üzerinde hiç durulmayan bir bahsi vardır ki, o da mimaridir. Bu devirde, Resim sanatında Başkent yani İstanbul'un kendisine has bir üslubu olduğu gibi, mimaride de buraya has bir üslup olduğu görülmektedir. İşte bu araştırmamız, Bizans İmparatorluğunun başkentindeki mimariyi ortaya koymak gayesiyle derlenmiştir.
******