Son Asır Türk Şairleri Cilt IV

Yazar : İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal
İsbn : 9751614201
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 491
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Atatürk Kültür Merkezi

Pek değerli şair ve ediplerimizden Orhan Seyfi Orhan, diyor ki: "Babam, Miralaylıktan mütekait Mehmed Emin Bey'dir. 23 Teşrini evvel 1890'da Çengelköy'de doğdum. İptidai tahsilimi Çengelköy ve Havuzbaşı mekteplerinde, Rüşdi tahsilimi Beylerbeyi mektebinde ikmal ettim. Mercan İdadisi'ne girdim. Oradan çıktıktan sonra Tıbbiye, Mülkiye ve Hukuk mekteplerine kaydedildim. Mülkiye'ye devam mecburi olduğu için -hem tembelliğimden, hem kayıt altında yaşamayı hiç sevmediğimden- girmedim. Tıbbiye'ye gelince, bir gün ameliyathanede bir hastanın nuha-i şevkisine ibtal-i his için şırınga yapılırken gördüm. Fena halde sinirime dokundu. Bundan vazgeçtim. O zamanlar pek serbest olan Hukuk'a girdim. Mezun oldum. Edebiyat hevesi, Beylerbeyi Rüşdiyesi'nde iken kıraat kitaplarında, bilhassa kitapta gördüğüm manzumelerin tesiriyle başladı. Bunları bize ezberletiyorlardı. Ben, arkadaşlarımdan daha kolay ve zevkle ezberliyordum. Bilahare bunları taklit etmeğe yeltendim. Mercan İdadisi'nde iken bu heves, büsbütün şiddetlendi. Yavaş yavaş vezne alıştım. Ufak tefek manzumeler yazmağa başladım. Bu sıralarda İbrahim Alaeddin, Halil Nihad, M. Enver gibi şair arkadaşlarla tanıştım. Sarafim'in kıraathanesine devam ediyor, orada Servet-i Fünun'u ve diğer mecmuaları okuyordum. Arkadaşlarım da oraya geliyorlardı...'
******