Sokakta Gürültü Var

Yazar : Nadir Nadi
Yayın Tarihi : 1943
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 142
Ölçü : 14 x 20,5 cm
Yayınevi : Cumhuriyet Matbaası

Bir gürültüdür gidiyor. Gazete satan çocuklar avaz avaz bağırıyorlar: Filan ordu falan cephede üç koldan ilerliyormuş. Yakında top sesleri kulaklarımızı sağır edecek. Top sesleri. Merakla okuyor', derin derin düşünüyoruz. Önümüzü görmeğe vaktimiz yok. Elindeki gazeteye dalan genç mektepli, kaldırımın üzerinde güneşlenen kedinin kuyruğuna basıyor. Keyfi bozulan hayvancağız da bir haykırış. Küfür eder gibi. Karşıdan gelen beş kişilik bobstil gurubunun içinden kabadayı bir ses yükseliyor: Behey mister bana bak! Kelleni heybene tak! Ses o kadar gür ki, köşedeki kahvede uyuklayan han bekçisi yerinden oynuyor ve şaşkın gözlerini fırıI fırıl döndürüyor. Sorgu çizgisi gibi. Komşu apartmana briç oynamaya giden sarı saçlı, pembe yüzlü, elli beşlik şişman bayan, baygın gözlerini yanında süklüm püklüm yürüyen Jigolodan ayırı4 yol', nefes nefese soruşturuyor: - Ne oluyoruz, ne var kuzum? Yüz seneden beri, yüz bin doktrin arasında beyni sulanan aksakallı filozof, koluna giren gazetecinin anlattıklarını dalgın bakışlarla dinledikten sonra: - Ya! Öyle mi? Diyor. Hayretten açılan ağzı bir karış. Gazete satan çocuklar bağırıyorlar: Kıyamet kopuyor. Yakında yer yerinden oynayacak. Bir gürültüdür gülüyor...
******