Sohbetler

Yazar : Mükrimin Halil Yinanç
Yayın Tarihi : 1962
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 79
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Yağmur Yayınları

Evvela şunu belirtmeliyiz ki derlediğimiz şu küçük kitap hocanın ilmi hüviyetini aksettirme yönünden hiç bir iddiası olmayan, sırf uzun müddet çok yakından takip ettiğimiz sohbetlerinde, merak saikiyle tespit ettiğimiz bir kısım konuşmalarından ibarettir. Kim derdi hocayı bu kadar erken kaybedeceğiz... Bugün bu tarih hazinesinin senelerce anlattığı türlü tarihi hadiselerden sistemli bir şekilde istifade etmeyişimizin üzüntüsü içindeyiz... Hâlbuki yıllarca bu sohbetlerde neler sormamıştık, neler anlatmamıştı. Etrafına bir şeyler öğretebilmek için tarihi hadiseleri ne büyük bir tevazu ve ne asil bir heyecan içinde anlatırdı. Hiç unutmayacağız; bir gün, Hz. Ali'yi anlatmasını istemiştik: "olur, ama tahammül edebilecek misiniz, bir kaç sene sürer" demişti. Her ikimizde hazırladığımız bazı mevzular için hocaya birçok sualler sormuş, pek çok şeyler öğrenmiştik. Bize "Müverrihler" diye takılırdı. Son zamanlarda sohbetlerine seyrek gitmeye başlamıştık. Her görüşünde: " Hazretler sizleri bulmaya imkân yok. Niçin gelmiyorsunuz" diye samimi sitemde bulunurlardı... Biz hürmetkârları başka hususiyetlerinden bahsetmeyeceğiz. Derlediğimiz bu eserciğin birinci kısmı bizzat merhum hocamız tarafından bize not ettirilmiş ve rızalarıyla tarafımızdan "Hicretin ilk Elli Yılında Ramazan' başlığı altında günlük bir gazetede neşredilmişti. İkinci kısma başkaca makalelerini koyduk. Üçüncü kısma koyduğumuz ve yakın dostlarının kaleme aldığı yazılar onu bir nebze de olsa anlattığını zannediyoruz. Hoca hakkında çok şeyler yazılmalı, onun bütün cepheleri genç nesillere tanıtılmalıdır. Bilhassa "niçin eser vermiyorsunuz?" diyenlere, senelerce büyük bir titizlik ve şayanı hayret bir irade ile mukayeseli çıkardığı notlarını kastederek "ben öldükten sonra bunlar neşredilsin" diyordu…
******