Sofra ve Salon Bilgileri

Yazar : Rakım Ziyaoğlu, Silvio Fontana
Yayın Tarihi : 1948
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 176
Ölçü : 17 x 24,5 cm

Bu eser, 1947 yılının kış ve ilkbahar aylarında, Taksim Belediye Gazinosunda açılan Garson Kursunda okutulan dersler genişletilerek yazılmıştır.
Kurs sonunda, miktarı yüzü aşan öğrenciden, 95 inin garson ve komi diplomalarının İstanbul Vali ve Belediye Reisi adına, muavini Sait Koçak ve İktisat Müdür vekili Emin Erer eliyle tevziinden şeref ve cesaret aldık. Başta Başbakanlık Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü olmak üzere, büyük şehirlerdeki Belediyelerin kursla ilgisini gördük. Türkiye Turing ve Otomobil Klübü Reisinim, bir çok şahısların ve alâkalı Lokantacıların, bundan böyle, tecrübe görmüş işçilerle servisi temin etmek hususunda ısi'ar etmeleri üzerine, «SOFRA VE SALON BİLGİLERİ» ismi altında bu küçük kitabı meydana getirmeyi düşündük.
Kitapta, modern bir masa servisini bütün teferruatı ile mükemmeliyete götürmek ihtiyacı, çeşitli sofra tanzimi, aile ve ziyafet masalarının kuruluşu, sofra âdabı gibi bilgilerle, Çay, Soğuk Büfe, Bar Ameriken içkileıinin yapılışı gibi, modern zevklere ait bazı hizmetler, çalışmamıza esas teşkil etmiştir.
Kursta verilen dersler, bu kitapta, nazarî bakımdan olduğu kadar, amelî bakımdan da tamamlanmıştır. Yalnız lokanta personeli değil, aynı zamanda iyi idareciler de kendilerine yarıyacak kısımları burada bulacaklardır.
Lokantada ve salonda iyi bir masa zevki, yalnız usta bir ahçının hazırladığı yemeklerin nefaseti ile sağlanmaz, aynı zamanda bunların müşteriye ve dâvetliye arzedilişine ve bilhassa servisin inceliğine bağlıdır.
Bu kitap, daha ziyade Metrdotel, Barmen, Garson, Komi gibi lokanta müstahdemlerine hitabeder.
İstanbulda ilk kursun açılmış olmasından ve kursta vazifelendirildiğimizden çok memnunuz. İstanbul, yüzlerce tarihî hatıralara sahip, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Turistik önemi gittikçe inkişaf edecektir... 

******