Siyasi ve Edebi Portreler

Yazar : Yahya Kemal
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 162
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İstanbul Fetih Cemiyeti
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret , Refik Halit Karay, Ruşen Eşref Ünaydın

Yahya Kemal Enstitüsü, büyük şairin 10. vefat yılı dolayısıyla, bu gün, milli kütüphanemize onun yeni bir eserini daha kazandırıyor. Bu eserin adı, Siyasi ve Edebi Portreler'dir. Siyasi ve Edebi Portreler, Yahya Kemal'in kitap haline giren 8. eseridir ve bizim fikir ve edebiyat tarihimizde sürpriz teşkil eden kitaplardandır. Çünkü Yahya Kemal'in yakından tanıdığı; edebi ve içtimai hayatımızda mühim yerleri olmuş, tam 20 Türk edip ve siyasisi hakkında böyle bir eseri olabileceği, bugüne kadar hatta bir ihtimal olarak dahi bilinmiyordu. Metin kısmı, elyazısının fotokopileriyle birlikte, 168 sahife tutan bu eserin büyük hususiyeti, Yahya Kemal'in hayatında değil de vefatından sonra neşredilmek için yazılmış olmasıdır. Neden? Yahya Kemal, başta Abdülhak Hamid, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Halide Edib gibi, büyük şair, edip ve mütefekkirlerimiz olmak üzere, son asır Türk edebiyatının bazı mühim simaları hakkındaki görüş, duyuş, düşünüş ve tenkitlerini, bu simalara ait edebi hatıralar halinde yazmış fakat neşretmemiştir. Tıpkı bunun gibi, başta Ali Kemal, Mizancı Murad Bey, yine Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa ve eski Maliye Nazırı Cavid Bey olmak üzere, son asır siyasi hayatımızda mühim rol oynamış bazı fikir adamları, devlet adamları ve gazeteciler hakkındaki görüş, duyuş ve düşünüşlerini de aynı şekilde yazmış fakat bunları da neşretmemiştir. Bu yazıların mühim bir kısmı, 20 sahife, 30 sahife tutarında, uzun ve etraflı yazılardır. Bazıları da maalesef, ara sahifeleri veya son yaprakları eksik olarak, yani, kaybolmuş, ziyan olmuş bir şekilde elimize geçmiştir. Bununla beraber, Siyasi ve Edebi Portreler, bu ele geçen kısımlarıyla bile, fikir ve edebiyat tarihimiz için zevkli ve kıymetli vesikalardır. Bütün bunları böyle uzun uzun yazışlar ve sonra neşretmeyişler, şüphesiz, çok manalıdır...
******Yahya Kemal Beyatlı

Oktay Aras Kitaplığındaki Yahya Kemal Beyatlı, M. Tevfik Fikret , Refik Halit Karay, Ruşen Eşref Ünaydın Kitapları (151)