Siyasi Tarih

Yazar : Ahmet Şükrü Esmer
Yayın Tarihi : 1944
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 663
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : Maarif Vekilliği Siyasal Bilgiler Okulu

Bu kitabın adı "Siyasi Tarih Notları' olmalı idi. Esasen tanzim edilirken bundan evvel, bu ad ile Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu tarafından bastırılan ve gerek o okulda gerek Siyasal Bilgiler Okulu ile Harp Akademisinde okuttuğum Siyasi Tarih derslerinin notlarını bir araya toplayan cilt, şimdiki kitaba temel teşkil etmiştir. Altı sene kadar evvel basılan "Siyasi Tarih Notları' kısmen benim tarafımdan hazırlanıp talebeye verilen, kısmen de dersteki takrirlerimin talebe tarafından zaptedilen notlarından toplanmıştı. Şimdiki kitap, biraz daha uzatılmış, baplara ayrılmış ve daha yeni zamanlara getirilmiştir... Kitap, Siyasal Bilgiler Okulu ile diğer okullardaki talebenin ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Daima ehemmiyetle göz önünde tutulan gaye, bugünü düne bağlamaktır. O kadar ki talebe veya vatandaş, her gün gazetede okuduğu haberleri, geçmiş hadiselerle tefsir edebilmelidir. Esasen bugün haber veya havadis denilen olay tarih denilen dünkü hadisenin devamıdır ve bugün havadis iken, yarın o da tarih olacağıdır. Bugünü dünün ışığı ile aydınlatmak, okullardaki derslerimin en ehemmiyetli gayesini teşkil ettiği gibi bu kitabın hazırlanmasında da başlıca hedef olmuştur. Bunun içindir ki eskiden yeniye doğru geldikçe daha muhtasardan daha mufassala doğru gidilmiştir. Yani yeniye daha fazla yer ayrılmıştır. Bununla beraber, eskinin ihmal edildiği de söylenemez. Fransız İhtilalinden beri geçen bir buçuk asır içindeki hadiselerin hepsine de yer vermek mümkün olamazdı. Mesele bunlar arasında en ehemmiyetlilerini seçerek bunları birbirine bağlamaktı. Bu da kitabın kadrosu içinde her birine tahsis edilecek olan ölçüyü bulup onu muhafaza etmekti... Bu noktalarda göze çarpacak olan eksiklikler, bir buçuk asırlık tarihin bir cilt içine sıkıştırılması zorluğuna bağışlanmalıdır. Esasen kitabın eksiklikleri yalnız bu noktaya da münhasır değildir. Fakat Türkçe yazılmış olan ilk kitap olduğundan sayın okuyucunun müsamahasını dilerim.
******