Siyasal Suç

Yazar : Doç. Dr. Köksal Bayraktar
Yayın Tarihi : 1982
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 222
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İÜ Hukuk Fakültesi

"Siyasal suç" kavramı, çeşitli sorunları ve bunların değişik çözüm biçimleri ile bir yüzyıla yakın bir süredir Ceza Hukukunun en çok ilgilendiği konulardan birisini oluşturmuştur. Ülkedeki siyasal rejime karşı ve hatta devletin varlığına karşı hareket eden, saldırıda bulunan kişilere karşı nasıl hareket edileceği sorusuna sürekli olarak doktrin çalışmaları ile cevap aranmıştır. Belki de bu durum, XIX. yüzyılın ilk yarısında, siyasal suçlular için özellikle infaz rejimi, ceza sistemi ve iade yönünden başlayan ayrıcalıklı tutumun, devlet başkanlarına karşı suikastlarla ve sosyal suçlarla sarsılmağa başlamasının bir sonucu olmuştur. Siyasal suçlu, ayrıcalıklı bir rejim içinde mi bulundurulmalı, yoksa böyle bir rejim içinde düşünülmeden diğer suçlularla birlikte ve hatta onlardan daha ağır bir statü içine mi sokulmalıdır? Özellikle Fransa'da, doktrin bu sorulara cevap aramıştır. Ayrıca içinde yaşadığımız yüzyılda geçirilen iki büyük dünya savaşı konuya başka boyutlar getirmiştir. Nihayet son yıllarda uçak kaçırmaları, önemli siyaset adamlarının ve diplomasi memurlarının kaçırılmaları ve öldürülmeleri ile başlayan ve tedhiş hareketleri ile devam eden eylemler konunun çerçevesini çok genişletmiş, ilginç düzenleme ve uygulamalar yaratmıştır. Ülkemizde de siyasal ve toplumsal hayatta, özellikle son on yılda bu konular ve sorunlar gündeme gelmiştir. İşte bu çalışmamız, bu önemli konuları, kendi açımızdan belirleyebilme amacı ile yapılmıştır. Bu amaca erişebilmek için yapılan yoğun çalışmalar, Fransız Hükümetinin verdiği bir burs dolayısıyla yurt dışında da sürdürülmüştür. "Yararlanılan kaynaklar" bölümünde görüleceği gibi, yurt dışı imkânlarından mümkün olduğu kadar faydalanılarak geniş bir doktrin tarama çalışması yapılmış ve konu ile ilgili Fransız doktrini ortaya konulmağa, belirlenilmeğe çalışılmıştır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Köksal Bayraktar Kitapları (1)