Siyasal Reklamcılık Dünyadan ve Türkiye'den Örneklerle

Yazar : Hıfzı Topuz
İsbn : 9754063206
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 248
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi

Fransız siyasal reklamcısı Jacques Seguela'nın Ağustos (1991)başlarında Türkiye ye gelerek ANAP'la ilişki kurmasıyla siyasal pazarlama ya da siyasal reklamcılık konulan birdenbire güncellik kazandı. Oysa bizde ilk uygulamalara 1977 genel seçimlerinde başlanmış, ama geniş kitle bunun pek üzerinde durmamıştı. Sonra 80'Ii yıllarda düzenlenen genel ve ara seçimlerde, referandumlarda ve belediye seçimlerinde siyasal iletişimin önem kazanmaya başladığı görüldü. 1983 seçimlerde ve 1987 erken genel seçimlerinde daha geniş uygulamalara geçildi. Ne var ki, o dönemlerde seçim kampanyalarını yerli ajanslar düzenliyor ve bunlar yankı uyandırıyordu. O yıllarda Cenajans, Ava Ajans, Manajans, Birikim Ajansı, Letra, Güzel Sanatlar ve Yorum Ajans siyasal reklam kampanyalarında görev aldılar. Böylece siyasal iletişim yavaş yavaş gelişmeye başladı. "Siyasal İletişim" dünyada yeni bir kavram. Reklamcılık teknikleri kamuoyu yoklamalarının, televizyonların ve afişlerin desteği ile seçim kampanyalarında uygulanmaya başlanınca Siyasal iletişim kavramı ortaya çıktı. Bu kavram İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika 'da doğup gelişti. 60'lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde uygulamalara başlandı. Siyasal iletişime "Siyasal Pazarlamacılık" da deniyor. Ünlü bir iletişimci "İnsanlar bilerek, ya da bilmeyerek her zaman siyasal iletişim yapılar, diyor. Çünkü demokrasilerde kişiler, seçmenlerden güven ister/erken onlara mesajlar iletmek zorundadırlar." (Roland Cayrol). Pazarlama, bir ürünü pazara uydurmak, tüketiciye tanıtmak, benzerleriyle aradaki ayırımı belirtmek ve satıştan elde edilecek kazancı artırmak için kullanılan tekniklere denir. Siyasal pazarlamada da buna benzer bir durum yok mu? Amaç bir adayı en çok sayıda seçmene tanıtmak, öteki adaylarla arasındaki ayrımı belirtmek ve seçimi kazanmak için en çok oyu toplayabilmektir...
******