Sinema Tarihi

Yazar : Zahir Güvemli
Yayın Tarihi : Ekim, 1960
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 264
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

Sinema, yedinci sanat, yüzyılımızın başında doğmuş ama büyük bir hızla gelişmiş. Memleketimizde ilk sinema filminin gösterilişi, hemen hemen bu sanatın icadı sıralarında. 1914 te de ilk belge filmini çevirmişiz. Aradan altmış yıla yakın zaman geçmiş. Başka memleketler almış yürümüş. Biz, nerdeyse yerimizde sayıyoruz denecek durumdayız. Bütün ilgimiz, seyirci olmaktan ileri geçmiyor: sinemaya da, gelişmelerine de. Bir gün bizde de senaryoculuk, reklamcılık, makyajcılık iş bölümü kurallarının gerektirdiği ayrı ihtisas dalları olacak elbet. Karmakarışık şartlara bağlı bir gelişme. Bu gerçekleşinceye kadar sinemanın ne olduğu, nasıl geliştiği hakkında da fikir sahibi olmalıyız. Sinema tarihi, sinema tekniği, sinemayla ilgili bilgi kolları hakkında kitap ölçüsünü bulan eserler yayınlanmalı. Bir film diyaloglarının nasıl yazılması gerektiğini hiç kimseye sormadan öğrenebilmeliyiz. Meraklısı, denemeye girişmeden önce kameranın teknik yönden olsun, sanat yönünden olsun özelliklerini öğrenebilmeli. Başka dillerde kütüphaneler dolusu yayın yapılmıştır. Bizde, sadece sinemayla ilgili kitabın sayısı, iki elin parmaklarını bulmaz. Bu alanda çalışmış olan birkaç kişi de (mesela Nijat Özön gibi) eserini yayınlamak imkânını elde edemez. Biz, bu küçük kitapla, sinema meraklılarına bu sanatın macerası hakkında bir fikir vermek istedik. Benzerleri içinde en uygun bulduğumuz Georges Sadoul'un "Histoire du cinéma mondial" adlı eserinin 1959 basımlısını esas tuttuk. Elbette pek çok aksaklıklarımız var. Hele Türk sineması bölümünde çok güçlüklerle karşılaştık. 1959 Temmuzunda Haliç'teki depoların yanması birçok belgeyi de yoketti. Nihayet böyle bir özette, gerçeği tam manasıyla dile getirmiş olmak iddiasında da değiliz. Sinemamızın öncülerini burada saygıyla anarız. Birçok hususlarda yardımlarını gördüğümüz Şakir Seden'e; Semih Tuğrul, Çetin Karamanbey gibi genç arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz.
******